Nyheter

Scandbio går med i Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda klimatomställningen, inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt. Nätverket tar fram konkreta utmaningar för företag, branscher och sektorer som skyndar på utsläppsminskningen av klimatpåverkande gaser. Det vill Scandbio både dra nytta av och bidra till.

– Scandbio arbetar för en hållbar utveckling och för att minimera vår egen miljöpåverkan. Vid tillverkning av trädbränslen är belastningen på miljön liten, men den går ändå att minska. Vi tror att medlemskapet i Fossilfritt Sverige kan hjälpa oss att snabbare minska vår klimatpåverkan, säger Scandbios vd Peter Granborn.

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

– Förnybar energi är nyckeln i klimatomställningen. Scandbio gör träpellets av restprodukter från svensk skog. Det är en långsiktigt hållbar energilösning, säger Peter Granborn.

Scandbio och alla andra medlemmar i Fossilfritt Sverige har skrivit under initiativets deklaration:
1.Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före med ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

2.Våra verksamheter ska bidra. Vi kan visa upp hur våra egna utsläpp ser ut idag och har tydliga mål för våra utsläppsminskningar.

3.Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.