Nyheter

Endomines: Ingmar Haga föreslås till styrelseordförande

Endomines AB:s valberedning har beslutat om följande förslag till den ordinarie bolagsstämman 19 april 2018.

Valberedningen föreslår att fem styrelseledamöter väljs för perioden som sträcker sig fram till den ordinarie bolagsstämman år 2019. Omval föreslås av Staffan Simberg, Rauno Pitkänen samt Michael Mattsson. Till nya medlemmar föreslås Ingmar Haga och Thomas Hoyer. Valberedningen föreslår vidare att Ingmar Haga väljs till styrelsens ordförande.

De föreslagna personerna har meddelat att de står till förfogande.

Ann Zetterberg Littorin har meddelat valberedningen att hon ej står till förfogande för omval.

Ingmar Haga, har gedigen ledningserfarenhet frångruvindustrin, senast som verkställande direktör för Agnico Eagle Mines Ltd Europe, från 2006 till 2017, där europas största guldgruva ingår. Under sin karriär har Ingmar Haga även innehaft flera ledande befattningar hos Dragon Mining samt Outokumpu. Han är för närvarande styrelsemedlem i guldgruvsbolaget Auriant Mining AB och har även förtroendeuppdrag inom flera gruvindustri relaterade kommittéer och organisationer.

Thomas Hoyer var verkställande direktör för ferrokrom producenten Afarak Group Abp till 2013 och har därefter haft ledande befattningar inom internationella gruvutvecklings projekt. Sedan 2017 har Thomas Hoyer jobbat som verkställande direktör för Latitude 66 Cobalt Inc, ett finskt/australiensiskt utvecklingsbolag verksamt med kobolt fyndigheter i norra Finland. Han är även styrelseledamot i Gaia AB, ett ledande konsultföretag inom hållbarhets branschen samt det AIM-listade gruvutvecklingsbolaget Red Leopard Holdings Inc.