Nyheter

Ny styrelseledamot i Gränges

Gränges valberedning föreslår omval av styrelseledamöterna Anders G. Carlberg, Carina Andersson, Peter Carlsson, Katarina Lindström, Hans Porat och Ragnhild Wiborg vid årsstämman 2018.

Valberedningen föreslår även att Mats Backman väljs till ny styrelseledamot. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Anders G. Carlberg.

Mats Backman (född 1968) är CFO för Autoliv, Inc. sedan 2016. Mats Backman har innehaft olika befattningar på Sandvik under 2007-2016, bland annat som CFO under 2013-2016. Under 2001-2007 var Mats Backman på Outokumpu. Han har även haft olika befattningar på Nordea och Boliden. Mats Backman är civilekonom.

Gränges valberedningen utgörs av representanter från bolagets tre största ägare samt av bolagets ordförande. Inför årsstämman 2018 har Gränges valberedning haft följande sammansättning: Jannis Kitsakis, Fjärde AP-fonden, Anders Algotsson, AFA Försäkring, Rikard Andersson, SEB Fonder samt Anders G. Carlberg, Gränges styrelseordförande. Ordförande i valberedningen är Jannis Kitsakis.

Gränges årsstämma 2018 äger rum torsdagen 3 maj 2018 i Näringslivets Hus i Stockholm.