Nyheter

Nu finns Schneider Electrics kabelförläggningssystem som BIM-objekt

För att förenkla vid projektering och konstruktion lanserar Schneider Electric nu sitt kabelförläggningssystem från Wibe som så kallade BIM-objekt. Det innebär att i princip alla bolagets kabel- och trådstegar samt kabelrännor nu finns virtuellt vilket underlättar för arkitekter och projekterare.

Genom att skapa virtuella kopior av produkterna blir de mer lättillgängliga och synliga i byggprocessen. Idag sker processen med hjälp av moderna IT-verktyg för design och konstruktion i så kallade BIM-system (Building Information Moduling). BIM-objekten integreras i informationsmodellen genom hela processen och beskriver byggnaden och dess delar i detalj. De spar tid och förenklar integrationen mellan de olika systemen i en byggnad, samt framtidssäkrar service och underhåll.

Nu finns nästan hela Schneider Electrics kabelförläggningssystem från Wibe som BIM-objekt. Det innebär att all information om produkterna inklusive till exempel miljökonsekvensbeskrivningar läggs in i ritningarna automatiskt.

– Vi arbetar ständigt med att utveckla våra digitala verktyg för att erbjuda riktigt bra lösningar till våra kunder. Att våra kabel- och trådstegar samt kabelrännor nu finns som BIM-objekt kommer att underlätta arbetet mycket för projekterare och arkitekter, säger Ulf Johansson, produktchef för kabelstagar på Schneider Electric.

Wibe Configuration Tool ger många fördelar
Samtliga kabelstegar och trådstegar finns i Wibe Configuration Tool – ett webbaserat beräkningsverktyg för kabel- och trådstegar. I verktyget går det enkelt att göra och spara beräkningar.

  • Personlig inloggning gör det enkelt att spara projekt och beräkningar
  • För enklare konfigurering utan inloggning finns Anonym access
  • Flexibelt och tidsbesparande
  • Enkelt att göra produktval och hjälp att välja rätt antal tillbehör för en komplett installation
  • Optimerad installtion baserat på önskad belastning
  • Materiallista (BOM) som enkelt kan överföras till t.ex. Excel
  • Alltid senaste version med aktuellt produktsortiment
  • Automatisk uppdatering av tidigare konfigurationer vid produktbyte
  • Möjlighet att använda mobilt via standard webb-läsare