Nyheter

Mer återvunnen värme till kylslaget Göteborg

Nu när vinterkylan slagit till på allvar gör Göteborg Energi sitt bästa för att se till att hus och lägenheter är varma och det finns varmvatten i kranen. Göteborgs fjärrvärmesystem är bland de bästa i världen på att återvinna värme från industrier och sopförbränning.

Värme som annars bara hade ventilerats bort används istället till att värma lägenheter och villor. Återvinningen av värme frigör resurser till annat, som att ersätta kolkraft.

I ett samarbete med Preem har Göteborg Energi lyckats öka återvinningen av värme betydligt. Genom att fördjupa kunskapen hos operatörerna om den andra partens förutsättningar förstår man nu bättre hur systemen fungerar och kan hjälpa varandra att få ut maximal effekt. 2017 lyckades vi återvinna 25 procent mer värme än under 2015 – ett kvitto på hur samarbetet fungerar. Detta motsvarade cirka 100 GWh värmeenergi, tillräckligt för att värma 10 000 lägenheter. Med mer återvunnen värme kan Göteborg göra ett större bidrag för de globala ansträngningarna att minska jordens uppvärmning.

Bland annat på grund av sitt arbete med återvinning av värme räknas Preems raffinaderi till de mest energieffektiva i världen. Preems raffinaderi tillhör också världens främsta när det gäller produktionen av förnybara drivmedel. Göteborg Energi ser fram emot fortsatt samarbete för att öka andelen återvunnen värme i Göteborgs fjärrvärmesystem.