Nyheter

Abetong levererar till nytt vattenverk med avsaltningsteknik i Mörbylånga

Historiskt låga nivåer i grundvattentäkterna, med akuta problem med vattenförsörjningen som följd, har gjort att Mörbylånga kommun nu beslutat att bygga ett nytt vattenverk med avsaltningsteknik. Abetong levererar betongelementen till vattenverket.

För att minska sårbarheten i vattenförsörjningen under torra år kommer Mörbylånga kommun att bygga ett nytt vattenverk baserat på andra vattenresurser än grundvatten. Valet har fallit på ett verk med avsaltningsteknik, det vill säga ett vattenverk som klarar att ta bort saltet ur saltvatten – eller i det här fallet Östersjöns bräckta vatten.

Ett avsaltningsverk medför att kommunen får tillgång till ett vatten som inte tar slut, även om det inte regnar under en längre period. Dessutom behövs ett nytt vattenverk för att täcka det ökande vattenbehovet när fler samhällen ansluts till det kommunala dricksvattennätet.

Det planerade vattenverket ska ha en produktionskapacitet på 4 000 kubikmeter dricksvatten per dygn. Detta täcker ungefär 80 procent av vattenbehovet i kommunen under högsäsong.

I det nya vattenverket kommer utgående råvatten från Mörbylånga industrireningsverk, upp till ungefär 1 500 kubikmeter per dygn, att användas. I det kommunala industrireningsverket renas idag endast processvatten från en livsmedelsindustri. Ett vattenverk som renar både bräckt vatten och ett industriellt vatten till dricksvatten i samma process finns inte någon annanstans i världen och Mörbylånga kommun har därför gjort omfattande tester på provanläggningar för att säkerställa tekniken.

Vattenverket ska stå klart till sommaren 2019. Abetong ska producera och montera inner- och ytterväggar, bassängelement och förspända balkar.

– Det är kul att kunna leverera vårt kunnande och våra produkter till ett unikt projekt som detta, säger Stefan Brodén, säljare på Abetong.

– En liten kuriosa i sammanhanget är att vi förra året levererade till avsaltningsverket på Sandvik på norra Öland. Där producerade och monterade vi väggar och tak till två betongreservoarer på drygt 700 kubikmeter vardera, avslutar Stefan Brodén.