Nyheter

NIB finansierar ESS laboratorier och kontor i Lund

Nordiska investeringsbanken (NIB) och specialföretaget SKR Lager 106 AB har avtalat om ett 23-årigt lån på 30 miljoner euro för uppförande av kontor och laboratorier för den europeiska spallationskällan, European Spallation Source, i Lund.

 Projektet går under namnet ESS Campus och omfattar sexton forskningslaboratorier och verkstäder som ska stöda ESS-anläggningens neutroninstrument. Dessutom byggs kontorslokaler för 450 medarbetare och en personalrestaurang för 200 personer. ESS baserar sig på vad som ska bli världens mest kraftfulla neutronkälla någonsin. Anläggningen kommer att öppna nya möjligheter för forskning inom biovetenskap, energi, miljöteknik, telekommunikation och grundläggande fysik. Byggstarten för ESS Campus planeras för 2018 och arbetet förväntas bli klart 2020.
– Tillsammans med det intilliggande synkrotronlaboratoriet MAX IV bildar ESS den största forskningsinfrastrukturen i Europa och kommer att sysselsätta upp till 5 000 forskare varje år. Den aktuella investeringen i infrastruktur möjliggör effektiv drift av anläggningen, säger Henrik Normann, verkställande direktör för NIB.
Den europeiska spallationskällan, European Spallation Source ERIC (ESS), är ett europeiskt konsortium för neutronbaserad forskning. ESS byggs i Lund och ska vara i full drift 2025.
SKR Lager 106 AB är ett specialföretag som ägs av fastighetsföretaget Skandrenting AB, med säte i Göteborg.
Nordiska investeringsbanken NIB är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.