Nyheter

Ny IDC-studie: Mobila medarbetare med robusta enheter ger lägre driftskostnader

Enligt det globala undersökningsföretaget IDC är det möjligt för företag att spara in hela 15 procent av sina totala kostnader för datorplattor och bärbara datorer på bara fem år. Detta kan uppnås genom att utrusta sina mobila medarbetare med ruggade enheter, vilket i längden bidrar till färre driftstopp.

En studie från det globala undersökningsföretaget IDC visar att driftstoppen minskar bland de företag  som implementerar robusta datorplattor, handdatorer och bärbara datorer i sina verksamheter. Enligt studien är det möjligt för företag att spara in upp till 15 procent av sina totala kostnader, på bara fem år.

Lösningen är långsiktig
– Utmaningen ligger i att övertyga IT-beslutsfattare att de kan spara pengar på lång sikt genom att investera i lite dyrare enheter redan nu. Robusta produkter kostar vanligtvis mer än traditionella bärbara datorer, inte minst på grund av sin större tålighet. Men som studien tydligt visar, så kan investeringen löna sig på sikt, säger Jan Kaempfer, General Marketing Manager på Panasonic Computer Product Solutions.

För att förstå omfattningen av de stora kostnaderna som skador på bärbara datorer, datorplattor och andra handhållna enheter innebär för företag, har IDC granskat 800 företag inom flera olika branscher.

Vad stor var felprocenten?
IDC-studien fann att cirka 18 procent av företagens bärbara datorer i genomsnitt behöver repareras under sitt första levnadsår och att de flesta skador är olycksrelaterade. Siffran är något lägre för datorplattor (16 procent) och handhållna enheter (14 procent), men fortfarande slående. Studien visar också att sannolikheten för att behöva reparera företagets bärbara datorer har ökat till hela 21 procent under produktens femte år. De höga reparationskostnaderna inkluderar bl a förlorad arbetskraft, driftstopp på grund av datauppdateringar, samt faktiska reparationsomkostnader.

a pdatas

 Framtidens investering är robust
Studien visar att det genomsnittliga inköpspriset* för en traditionell och en robust bärbar dator är cirka 11200 kr, respektive cirka 16900 kr. Men tittar man närmare på en den årliga felprocenten och de genomsnittliga reparationskostnaderna, så visar studien att företag som använder robusta enheter har tjänat in prisskillnaden redan efter två år. Den genomsnittliga totalomkostnaden för reparationer av tradionella enheter är nämligen hela cirka 28900 kr.

När det gäller datorplattor så visar studien att investeringen kan löna sig på ännu kortare tid. De 800 organisationerna betalar i genomsnitt cirka 10600 kr för en traditionell datorplatta, jämfört med cirka 11900 för en robust enhet. Här ligger de genomsnittliga reparationsomkostnaderna på cirka 20900 kr, vilket innebär att investeringen kan tjänas in redan under den robusta enhetens första levnadsår.

För smartphones och handhållna enheter är genomsnittspriset för traditionella produkter cirka 6900 kr och för robusta cirka 7 950 kr. Med tanke på de genomsnittliga reparationskostnaderna på 26200 kr för dessa traditionella enheter, kan investeringen även för dessa produkter tjänas in redan efter ett år.

– Robusta enheter kostar visserligen mer just här och nu, men i relation till de kostnader som företag kan spara in tack vare färre driftstopp, mindre IT-service och andra relaterade kostnader, kan investeringar i en högkvalitativ robust enhet betala sig i längden, säger Jan Kaempfer.

* Priserna är bara exempel och skiljer sig mellan länder och regioner.

För mer information om Toughbook besök http://business.panasonic.se/datorproduktlosningar

Redaktionen