Nyheter

Värmebölja i Kina höjer elpriser

Alla har inte varit nöjda med årets sommarväder. Samtidigt kan vi trösta oss med att regnvädret avsevärt har förbättrat resursläget för vattenkraften.

LOS Energy följer utvecklingen på energimarknaderna på nära håll och sänder en marknadsuppdatering varje vecka. ​Man skulle kunna tro att sommarens regnväder har pressat elpriserna, men spotpriset har hållit sig stabilt och framtidspriserna gått upp under sommaren. Orsaken till detta har inget med vädret i Norden att göra, utan beror på vädret på andra håll i världen.

a sh
Man skulle kunna tro att sommarens regnväder har pressat elpriserna, men spotpriset har hållit sig stabilt och framtidspriserna gått upp under sommaren. Orsaken till detta har inget med vädret i Norden att göra, utan beror på vädret på andra håll i världen.

Höjt kolpris påverkar nordiska elpriser
I medierna har man rapporterat flitigt om sommarens värmebölja runt Medelhavet. Även i Kina har man haft ovanligt höga temperaturer. En generell ökning när det gäller elförbrukning kombinerat med höjd efterfrågan på el för luftkonditionering har bidragit till ett driva upp kolpriset globalt. Det är prisuppgången på kol som är orsaken till att elpriserna inte faller i Norden.

Redaktionen