Nyheter

Power Circle i Almedalen

Denna vecka samlas beslutsfattare, politiker, näringsliv och privatpersoner i Almedalen för att lyssna till samtal och diskussioner i politiska frågor, Självklart finns Power Circle på plats även i år för att belysa aktuella frågor med bland annat ett eget och två samarrangerade seminarier.

Batteriproduktion – hållbar miljardindustri med innovativt ekosystem:
Inom en närstående framtid kommer behovet av batterier att öka explosionsartat i kölvattnet av bland annat elbilsboomen och omställningen av energisektorn. Det finns redan planer på en jättefabrik för produktion av battericeller i Sverige, men det är bara början.

I framtidens batterisamhälle finns stora möjligheter att skapa innovationer både kring batteripackar, batteridrivna produkter, återvinningssystem för litium-jon batterier och kanske mycket mer som vi inte ens har tänkt på ännu.

Kan en storskalig batteriproduktion bli en motor i att driva innovation och skapa nya produkter och tjänster? Hur ska Sverige bäst ta vara på den möjligheten och ta en ledande roll i utvecklingen av ett hållbart ekosystem runt batteriproduktion? Hur kan svensk batteriforskning och innovation växelverka och utvecklas med lokal produktion?

Arrangörer: Power Circle och InnoEnergy

Tid och plats: Måndag 13.30-15.00 Stora matsalen, Teaterskeppet

Moderator: Charlotte Bergqvist, Styrelseordförande Power Circle

Deltagare:

  • Olle Johansson, VD Power Circle
  • Kenneth Johansson, VD InnoEnergy
  • Peter Carlsson, VD NorthVolt
  • Peter Nygårds, Senior advisor, NorthVolt
  • Magnus Hall, VD Vattenfall
  • Pia Sandvik, VD RISE
  • Robert Larsson, divisionschef ABB Sverige
  • Björn Jernström, CTO och grundare, Ferroamp
  • Tomas Rydberg, Senior Expert, livscykelanalys, IVL

Redaktionen