Nyheter

Ellevio väljer Relacom i nytt, bredare storavtal

Relacom har tecknat ett nytt och mycket omfattande avtal med elnätsföretaget Ellevio.   Avtalet är en viktig utvidgning och breddning av Relacoms tidigare åtagande för Ellevio. Relacom ska sköta kundnära elmätar- och servistjänster för alla Ellevios kunder, samt kontrollera mätkvaliteten för Ellevios storkunder med hög förbrukning.

Det nya avtalet är treårigt men kan förlängas i ytterligare två år. Det omfattar alla Ellevios nät­områden: Stockholm, Hälsing­land, Dalarna, Bergslagen, Värmland, Skaraborg, Bohuslän och Halland.

Relacom har levererat mättjänster till Ellevio sedan 2011. En betydelsefull utökning i det nya avtalet är att Rela­com nu även ska svara för mätkvalitén hos Ellevios viktiga storkunder med hög elförbrukning, till exempel industrier och stora köpcentrum. Relacom ska dels ansvara för kontrollen att mätvärdena hos storkunderna är korrekta, dels bygga om mätsystem som inte håller tillräcklig kvalitet.

a relacom
Inom ramen för Relacoms mångåriga samarbete med Ellevio har man bland annat utvecklat en digitaliserad lösning för beställning av uppdrag. Lösningen innebär en betydligt snabbare hantering och bättre överblick över uppdragen och därmed också en ökad kundnytta för Ellevios kunder.

– Det är förstås oerhört glädjande att vi har fått ett fortsatt förtroende från Ellevio, och att de dess­utom ger oss ett utökat åtagande hos sina viktiga storkunder. Vi ser fram mot att få samarbeta med Ellevio för fortlöpande kunna utveckla de olika tjänster som vi levererar, säger Mats Giss som är chef för Relacoms affärsområde Power.

Redaktionen