Nyheter

Munters förvärvar majoritetsandel i Automated Environments

Munters affärsområde FoodTech utökar erbjudandet av digitala lösningar genom att förvärva majoritetsandelen i Automated Environments (AEI) – ett USA-baserat företag som specialiserar sig på automatiserade styrsystem för fjäderfäindustrin.

Förvärvet är en del av FoodTechs strategiska satsning på digitala lösningar som stödjer livsmedelsproducenter. AEI:s hårdvara är speciellt designad för gårdar med frigående höns. Dess intelligenta styrsystem och mjukvara övervakar till exempel inomhusklimatet och hanterar foder- och vattenfördelning, vilket förbättrar både djurens välfärd och minskar kostnaderna för äggproduktionen.

– Förvärvet ligger i linje med vår strategi att påskynda vår digitala resa genom att ytterligare stärka vår position inom befintliga segment. Vi lägger nu till ett styrsystem som är utformat för att förbättra effektiviteten, djurvälfärden och hållbarheten inom fjäderfäindustrin, säger Pia Brantgärde Linder, Group Vice President and President för affärsområdet FoodTech,Munters.

– AEI har omfattande kunskap om digitala lösningar. Med deras portfölj av IoT, sensorer och kontrollenheter är vi redo för tillväxt på viktiga marknader inom fjäderfäindustrin i Nordamerika, säger Wouter Claassens, vice vd på FoodTech i Americas.

Med bas i Renville, Minnesota, har AEI varit en pionjär inom teknik för fjäderfäkontroll sedan mitten av 80-talet. Företaget utvecklar, installerar och underhåller datoriserade gårdskontrollsystem som är specialiserade på äggproduktion. Företaget har 13 anställda och rapporterade en nettoomsättning på cirka MSEK 102 (9,8 MUSD) för räkenskapsåret 2023. AEI har visat god tillväxt under de senaste åren.

Med förvärvet kommer Munters att ha en 80% andel i AEI. Förvärvet slutfördes under juli 2024 och finansieras helt genom befintliga krediter.

På bilden: Fabiano Wienes, Director Munters Production Systems och Vijay Ramadoss, President AEI