Nyheter

Företrädare för solbranschen: ”Ny miljöprövning krävs för solparker”

”Nätverket för solparker: Solkraften är det energislag som är snabbast och mest kostnadseffektivt att bygga ut. Med tillstånds­utredningen finns nu en gyllene chans att riva hinder för nya parker.”

Det skriver  Madeleine van der Veer, verksamhetsledare, Nätverket för solparker, Per Sjöbom, vd Energiengagemang, Pieter Godderis, vd Svea Solar m.fl företrädare för branschen i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Vi närmar oss halvtidsvila i mandat­perioden. När korridorerna på Regerings­kansliet töms inför semestern är det dags för regeringen att fundera över vad man klarat av under de första två åren och vad som fortfarande måste åstadkommas under andra halvlek.”

”Ett område där trycket har varit högt är energi­politiken. Alla är överens om att vi måste springa så fort det bara går om elproduktionen ska kunna hålla jämna steg med behovet och att alla fossilfria kraftslag behövs. Trots det sitter vår i särklass snabbaste spelare – solkraften – fortfarande kvar på avbytar­bänken.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/5EBgGb/ny-miljoprovning-kravs-for-solparker-skriver-natverket-for-solparker