Nyheter

Taurus Energy upprättar kontrollbalansräkning

Styrelsen i Taurus Energy AB undersöker huruvida bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital.

Styrelsen i Taurus Energy AB har kunnat konstatera att det föreligger misstanke om att bolagets egna kapital understiger hälften av bolagets registrerade aktiekapital.

Med anledning av detta har styrelsen initierat processen med att ta fram en kontrollbalansräkning, för granskning av bolagets revisor.

Så snart kontrollbalansräkningen är granskad av bolagets revisorer, kommer utfallet att meddelas och i förekommande fall, kalla till kontrollstämma i enlighet med aktiebolagslagen.