Nyheter

Schneider Electric publicerar white paper kring vätskekylning av AI-datacenter

I Schneider Electrics nya white paper redovisar företaget de fördelar som vätskekylning av AI-datacenter innebär. Dokumentet redogör dessutom för sex vanliga lösningar och hur de lämpar sig i olika datacentermiljöer.

Schneider Electric, ledaren inom digital omvandling av energihantering och automation, har släppt white paper 133 med titeln ”Navigating Liquid Cooling Architectures for Data Centers with AI Workloads”. En grundlig undersökning av vätskekylningsteknologier och hur de kan tillämpas i moderna datacenter – särskilt de som hanterar höga arbetsbelastningar av AI.

Efterfrågan på AI växer exponentiellt. Som ett resultat av detta genererar datacenter som möjliggör AI-teknologi betydande värme. Detta gäller inte minst de datacenter som innehåller AI-servrar med acceleratorer som används för att träna stora språkmodeller, samt modeller som lär sig dra slutsatser från helt ny data, så kallad inferensarbetsbelastning. På grund av detta ökar behovet av vätskekylning för att upprätthålla optimal prestanda, hållbarhet och tillförlitlighet.

I Schneider Electrics white paper vägleds datacenteroperatörer och IT-chefer genom komplexiteten i vätskekylning och erbjuds lösningar på viktiga frågor som systemdesign, implementering och drift.

Förstå arkitekturen av vätskekylning

På de tolv sidorna identifierar författarna Paul Lin, Robert Bunger och Victor Avelar två huvudkategorier av vätskekylning för AI-servrar: direkt-till-chip och immersionskylning. De beskriver komponenterna och funktionerna i en kylvätskedistributionsenhet (CDU) som är nödvändiga för att hantera temperatur, flöde, tryck och värmeväxling inom kylsystemet.

– Arbetsbelastningen av AI medför unika kylutmaningar som luftkylning ensamt inte kan hantera. Vårt white paper syftar till att avmystifiera vätskekylningsarkitekturer och förse datacenteroperatörer med kunskap för att fatta informerade beslut när de planerar för att installera vätskekylning. Målet är att utrusta datacenterproffs med praktiska insikter för att optimera sina kylsystem. Genom att förstå kompromisserna och fördelarna med varje arkitektur kan operatörer förbättra sina datacenters prestanda och effektivitet, säger Robert Bunger, Innovation Product Owner, CTO Office, Data Center Segment, Schneider Electric.

I Schneider Electrics white paper beskrivs tre nyckelelement vad gäller vätskekylningsarkitekturer:

Värmeupptagning inom servern: Användning av ett flytande medium (t.ex. dielektrisk olja eller vatten) för att absorbera värme från IT-komponenter.

CDU-typ: Val av lämplig CDU baserat på värmeväxlingsmetoder (vätska-till-luft, vätska-till-vätska) och formfaktorer (rackmonterad, golvmonterad).

Värmeavledningsmetod: Bestämma hur värme effektivt ska överföras till utomhusmiljön, antingen genom befintliga anläggningssystem eller dedikerade lösningar.

Välj rätt arkitektur

Dokumentet beskriver sex vanliga vätskekylningsarkitekturer. Dessa kombinerar olika CDU-typer och värmeavledningsmetoder och erbjuder hjälp i att välja det bästa alternativet baserat på exempelvis befintlig infrastruktur, installationsstorlek, installationstid och energieffektivitet.

Med den stigande efterfrågan på AI-processorkraft och ökningen av värmelaster blir vätskekylning en kritisk faktor i design av datacenter. I dokumentet behandlas också branschtrender som behovet av ökad energieffektivitet, efterlevnad av miljöregleringar och övergången mot hållbara verksamheter.

– När AI fortsätter att driva behovet av avancerade kyllösningar erbjuder vårt nya white paper en värdefull resurs för att navigera genom dessa förändringar. Vi är fast beslutna om att hjälpa våra kunder att uppnå sina högpresterande mål samtidigt som vi förbättrar hållbarhet och tillförlitlighet, avslutar Robert Bunger.

Branschens tillhandahållande av referensdesigner för AI-datacenter

Detta white paper är särskilt aktuellt och relevant med tanke på Schneider Electrics senaste samarbete med NVIDIA för att optimera datacenterinfrastruktur för AI-applikationer.

Partnerskapet introducerade de första referensdesignerna för AI-datacenter som utnyttjar NVIDIAs avancerade AI-teknologier och Schneider Electrics expertis inom datacenterinfrastruktur.

Dessa referensdesigner sätter nya standarder för AI-implementering och drift, och förser datacenteroperatörer med innovativa lösningar för att effektivt hantera höga arbetsbelastningar av AI.

För mer information och för att ladda ned detta white paper, besök Schneider Electrics webbplats.