Nyheter

Ny rapport visar: den nordiska branschen tror på AI och batterimaskiner

I en rapport undersöker STIHL den nordiska skog- och grönytebranschens preferenser. Årets rapport avslöjar en stark trend inom nordisk industri mot miljövänligare maskin- och teknikval. En majoritet av respondenterna stöder övergången till batteridrivna maskiner och intresset för e-bränslen växer. Samtidigt öppnar integrationen av artificiell intelligens (AI) nya möjligheter.

Undersökningen till STIHL Nordic Outdoor Industry Report 2024 visar att mer än två tredjedelar av de tillfrågade i den nordiska branschen föredrar maskiner som har mindre lokal miljöpåverkan. Inköpare och användare av maskiner för skog- och grönyteskötsel har tillfrågats om sina preferenser, och sju av tio uppskattar en kombination av både batteri- och bensindrivna maskiner i sin maskinpark.

56 procent av respondenterna understryker vikten av att helt gå över till batteridrivna maskiner, och på frågan om vad som kan förbättras för att öka batterianvändandet menar lika många att effektiviteten hos dessa maskiner bör öka. 40 procent anser att batteridrivna maskiners driftstider redan är tillräckliga för att möta deras behov, vilket kan indikera en växande acceptans för batteri som energikälla i arbetet.

När det gäller e-bränslen, som produceras från vindkraftsbaserat grönt väte och koldioxid, uttrycker 43 procent intresse att prova bränslet.

– E-bränslen är ett spännande område såväl nu som för framtiden. Svaren från undersökningen tyder på ett engagemang för att utforska hållbarare bränslealternativ och eftersom alla våra bensindrivna maskiner, till och med 20-åriga motorsågar, är redo för e-bränsle, är STIHL väl förberedda om e-bränslen ökar på den nordiska marknaden, säger Kjell Svensson, vd för STIHL i Norden.

Smart teknologi i skogen

Undersökningen berör även AI:s roll i framtidens maskiner och 40 procent av respondenterna tror att AI kommer att bli en integrerad del av alla maskiner i framtiden. Tron på AI är allra starkast bland dem som köper maskiner, där 48 procent ser AI som en framtida standard. Många tror även att AI kommer ha en inverkan på arbetsprocesser, där 43 procent av köparna och 35 procent av alla svarande tror att AI kommer att förändra hur det dagliga arbetet utförs.

Slutligen önskar 20 procent av de tillfrågade en helt digitaliserad maskinflotta. Detta speglar en tydlig riktning mot inte bara en hållbarare, utan även en mer digitaliserad framtid.

Den första upplagan av rapporten Nordic Outdoor Industry Report 2024 fokuserar på omställningen av energikällor, där personer som använder och/eller köper in maskiner svarat på frågor om vanor och preferenser. Undersökningen som ligger till grund för rapporten har tagits fram i samarbete med Novus, ett av Sveriges ledande analys- och forskningsföretag.

Hela rapporten finns tillgänglig här.