Nyheter

1KOMMA5° utsedd till marknadsledare i Europa

– 1KOMMA5°, en ledande cleantech-startup för CO2-neutral energiproduktion, ellagring, mobilitet och energistyrning, har befäst sin position som marknadsledare i Europa. Enligt EUPD Research senaste rapport har 1KOMMA5° utsetts till den högst rankade och den främsta aktören installatören i Europa, endast tre år efter bolaget grundandes.

EUPD Research har grundligt rankat cirka 15 000 europeiska installationsföretag baserat på faktorer som installerad kapacitet, geografisk närvaro och diversifiering av produktportföljen. 1KOMMA5° leder nu topp 30-listan över installationsföretag i Europa med 280 000 installerade komponenter och en kundbas på över 100 000.

Sedan 2021 då företaget grundades har de snabbt expanderat till 75 platser i Europa och Australien och anställt över 2 200 medarbetare. Företagets energiplattform, Heartbeat, stödjer närmare 30 000 energisystem och har utvecklats till en framstående AI-baserad energihanteringslösning.

Philipp Schröder, global VD för 1KOMMA5:

– Vi är stolta över vår snabba tillväxt och ser detta som bevis på vår strategi att bli en ledande aktör i Europa genom organisk tillväxt och förvärv. Vårt mål är att göra miljoner byggnader klimatneutrala och leda övergången till ren energi.

1KOMMA5°’s namn syftar till att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader före 2030 enligt Parisavtalet. Företagets vision är att vara ledande inom ren energiteknik i Europa före 2030, ett mål som nu redan uppnåtts 2024 med hjälp av ett erfaret team, en skalbar plattform och effektiva digitala processer.

Gunnar Jönsson, VD för 1KOMMA5° Sverige och Norden:

– Sverige förbereder sig för en kraftig ökning av elanvändningen enligt Energimyndighetens prognoser till 2050. Det är avgörande att satsa på förbybar energi för att säkra vår energiförsörjning, och vi måste agera snabbt. På 1KOMMA5° har vi lyckats ställa om oerhört snabbt och marknadens mottagande av solenergi glädjer mig. Jag hoppas att vi i Norden fortsatt kan visa vägen globalt inom gröna innovationer, och bevisa vårt ihållande ledarskap i kampen mot klockan och fossila bränslen.

EUPD Research förutspår en fortsatt stark efterfrågan på privata solcellssystem i Europa, drivet av stigande energipriser och ett växande intresse för solenergi och energilagring i hushåll. Installationer av solcellssystem förväntas öka med en total kapacitet på 122 GW under de kommande fem åren.