Nyheter

Nytt avtal mellan Nordic Solar och Jyske Bank som stödjer strömförsörjd solcellspark i Højby

Solcellsparken kopplades till nätet sommaren 2023 och har sedan dess producerat stora volymer kraft. Solcellsparken har en produktionskapacitet på 32 MWp, vilket motsvarar elförbrukningen för 11 000 europeiska hushåll. Kreditavtalet är inte bara en godkännandestämpel för det avslutade Højby-projektet, som idag är en fullt fungerande förnybar energianläggning som bidrar till mer solkraft i elnätet.

Avtalet speglar också vikten av effektivt samarbete och skräddarsydda kreditavtal mellan bankerna och energiprojektutvecklare om vi vill stärka den gröna omställningen. Och ett effektivt samarbete mellan Nordic Solar och Jyske Bank har i synnerhet varit avgörande för ingåendet av kreditavtalet gällande Højby solcellspark, som ska gälla i så länge som 20 år.

– Vi är oerhört glada över att ha nått en överenskommelse om långsiktig finansiering efter en konstruktiv och användbar dialog med Jyske Bank under hela processen. Vårt framgångsrika samarbete med Jyske Bank är ett viktigt steg mot att öka produktionen av solenergi samtidigt som vi visar att finansieringen av energiinfrastrukturprojekt är en betydande del av den gröna omställningen. När vi utvecklar, bygger och driver våra solcellsparker har vi långsiktiga, solida investeringar i åtanke och lösningar som håller i många år. Detta är också den gemensamma utgångspunkten för det ingångna kreditavtalet avseende Højby solarpark, och vi ser fram emot partnerskapet, säger Holger Bang, Chief Investment Officer på Nordic Solar.

Jyske Bank är också nöjd med att ha slutit ett kreditavtal med Nordic Solar, som bidrar till utbyggnaden av mer förnybar energi i Danmark.

– Vi har haft ett bra samarbete med Nordic Solar för att hitta rätt finansieringslösning för parken. De har lyckats säkra en stor del av parkens framtida produktionsvolym genom en PPA. Eftersom detta har gett oss extra komfort i förhållande till affärsfallet har vi kunnat erbjuda ett förmånligt kreditavtal. Jyske Bank har stora ambitioner att bidra till den gröna omställningen och finansieringen av denna anläggning är ytterligare ett steg mot vårt mål att stödja 5 TWh till 2025, säger Claus Simonsen, chef för förnybar energi på Jyske Bank. 

Fyra kraftköpsavtal, PPA, har slutits med danska företag för Højby solcellspark, som vart och ett omfattar ett avtal om att köpa en del av elen under en period på upp till 11 år. Højby solcellspark har utformats och etablerats med fokus på att främja biologisk mångfald i området genom ett antal initiativ som ska bidra till att ge gynnsamma förutsättningar för djur- och växtlivet i och runt solparken.

Solparken använder ett spårsystem som gör att solpanelerna kan röra sig med solens strålar och på så sätt optimera energiproduktionen.

PÅ bilden: CIO Holger Bang, Nordic Solar

Foto: Niclas Jessen