Nyheter

Nordic Green Energy certifierad Schysst elhandel

Nordic Green Energy uppnår certifieringen Schysst elhandel och stärker sitt engagemang för transparens och kundtrygghet.

Nordic Green Energy har uppnått certifieringen enligt Schysst elhandel. Certifieringen, som ges av Energiföretagen Sverige, är en kvalitetsstämpel som garanterar att företagets kunder får tydlig och korrekt information om sina elavtal.

– Vi har arbetat hårt för att förbättra vår kundupplevelse och öka transparensen i våra avtal. Certifieringen är ett bevis på att våra satsningar varit framgångsrika och att vi är på rätt väg, säger John Nordin, Commercial Director B2C på Nordic Green Energy.

Förbättrad kundupplevelse

För att bli certifierad enligt Schysst elhandel förbinder sig Nordic Green Energy att uppfylla 18 konkreta kundlöften. Dessa löften inkluderar tydlig och korrekt prisinformation, särskild hänsyn till utsatta kunder och att säkerställa tillgängligheten hos kundservice.

– Vi har infört nya rutiner och utbildningsprogram för våra medarbetare och samarbetspartners, utökat öppettider och stärkt resurserna hos kundservice samt tagit fram tydligare informationsmaterial. Vi är engagerade i att ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen och vi kommer att fortsätta arbeta hårt för att säkerställa att våra fakturor och avtal är tydliga, korrekta och lättförståeliga, i enlighet med Schysst elhandels krav, avslutar John Nordin.

Om Energiföretagen Sverige och Schysst elhandel
Branschorganisationen Energiföretagen Sverige samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Energiföretagen Sverige arbetar för att energibranschen ska möjliggöra ett fossilfritt samhälle till 2045 genom elektrifiering. Certifieringen Schysst elhandel är framtagen i syfte att elkunder ska känna sig trygga i sina val av elhandelsföretag. För kunden ska det vara tydligt vad de köper och vad avtalet innebär.