Nyheter

Sweco ska bygga Helsingfors första anläggning för produktion av grön vätgas

Det finska energibolaget Helen har valt Sweco som EPCM-partner vid implementeringen av sin första anläggning för produktion av grön vätgas. Produktionen av vätgas ska enligt plan påbörjas under 2026, med målet att leverera till sektorn för tunga transporter. Spillvärmen från produktionen ska användas i Helens fjärrvärmenätverk och förväntas öka anläggningens energieffektivitet till över 90 procent.

Helen är en av Finlands största energioperatörer och har samarbetat med Sweco under många år. Sweco har bland annat haft rollen som partner inom ingenjörs-, upphandlings- och byggentreprenader (Engineering, Procurement, and Construction Management, EPCM) i ett flertal fjärrvärme- och kylanläggningsprojekt.

Den nya 3H2 – Helsinki Hydrogen Hub är Helens första investering i vätgas och ska bli en pilotanläggning med en kapacitet om cirka tre megawatt.

– Sweco har gedigen erfarenhet av att fungera som rådgivare och EPCM-partner till Helen och vi har inrättat gemensamma arbetsmetoder för en smidig leverans av projekten. Detta framgångsrika samarbete ska nu utökas till att omfatta Swecos betydande expertis inom vätgas, som har byggts upp under ett stort antal projekt i Finland liksom i övriga Europa. Det är fantastiskt att fortsätta arbeta tillsammans för att, som en del av den pågående gröna omställningen, nå Helens mål om koldioxidneutralitet, säger Thomas Hietto, vd för Sweco Finland.

Som EPCM-partner ansvarar Sweco för att planera projektets regionala infrastruktur, däribland arkitektur och byggnadsteknik samt utformning av anläggningen, tillsammans med projektledning, upphandlingar och platsledningstjänster. Elektrolysanläggningen med tillhörande utrusning designas, tillhandahålls och installeras av en annan samarbetspartner.

– 3H2-projektet är det första i sitt slag i världen och sammanför fyra olika sektorer: el, transport, uppvärmning och vätgas, samt flexibiliteten dem emellan. För Helen är vätgasen en viktig del av vår nya strategi, och vi har förbundit oss att investera i utvecklingen av vätgasverksamheten. Det känns roligt att få fortsatta vårt välfungerande samarbete med Sweco genom att tillsammans bygga Helsingfors första anläggning för produktion av grön vätgas, säger Sari Mannonen, SVP, New Business and Hydrogen på Helen.

Inom energiomställningen stödjer Sweco sina kunder genom en samlad expertis inom en rad, för energiförsörjningen, strategiska områden. Dessa omfattar allt från förnybar energiproduktion, utbyggnad av elnät för transmission och distribution, effektiv energianvändning och teknikutveckling inom exempelvis energilagring till vätgas samt koldioxidinfångning (CCS) och -användning (CCU).

Foto: Arkkitehtitoimisto Virkkunen Co

Om Finland och vätgas:
Finland har som mål att vara koldioxidneutralt till 2035. För att det ska lyckas har den finska regeringen godkänt en plan som syftar till att Finland ska producera minst 10 procent av all grön vätgas inom EU senast 2030. Enligt uppskattningar kommer den mängd vätgas som används i Finland, i nuläget cirka 140 kiloton per år, att fördubblas inom de närmaste 10–15 åren.