Nyheter

Ja till havsvindparken Eystrasalt

Länsstyrelsen i Gävleborgs län föreslår att regeringen säger ja till Skyborns ansökan om att bygga den havsbaserade vindkraftparken Eystrasalt. Skyborn välkomnar beskedet, som är ett avgörande steg för att lösa det växande elbehovet i såväl Sverige som Gävleborgsregionen.

Skyborn Sweden (Skyborn) har ansökt om att bygga den havsbaserade vindkraftparken Eystrasalt, cirka 60 km från Gävleborgskusten i höjd med Hudiksvall. Fullt utbyggd kan parken leverera 15 TWh årligen, vilket gör Eystrasalt till en av de största havsvindparker som hittills rekommenderats av en länsstyrelse.

Det handlar om ett betydande tillskott på el och motsvarar idag mer än 10 procent av hela Sveriges elanvändning. Den tillkommande elproduktionen är också efterlängtad i just Gävleborgsregionen, vars elbehov väntas mer än dubbleras till 2045 till följd av industrins omställning till eldrift och nya etableringar som söker tillgång till grön el.

Det var under 2023 som regeringen gav Länsstyrelsen i Gävleborg uppdraget att bereda ansökan om att bygga havsvindparken Eystrasalt, och idag har Länsstyrelsen lämnat rekommendationen att parken bör ges godkänt. Nu är det regeringens tur att ta ställning till projektet.

– Länsstyrelsens besked är mycket välkommet. Med sin storlek är Eystrasalt verkligen en nyckel för att kunna möta regionens ökade elbehov och möjliggöra den tillväxt som följer av nya satsningar. Vi hoppas nu regeringen bereder ärendet noggrant men skyndsamt. Det finns ingen tid att förlora om vi ska kunna möte industrins behov både på kort och längre sikt, säger Niclas Broman, vd för Skyborn Sweden.

Kommande årtionden väntas elanvändningen i både Sverige och Gävleborg som minst dubbleras och det är särskilt omställningen av den tunga energiintensiva industrin och nyetableringar som driver elektrifieringen. Tillgången till fossilfri el är helt avgörande för att industrin ska kunna realisera sina planer och för att Sverige ska nå upp till sina åtaganden om nettonollutsläpp till 2045.

Om Eystrasalt Offshore

Effekt: 3 900 MW

Produktion: Cirka 15 TWh el per år

Plats: I Bottenhavet, drygt 60 kilometer från kusten utanför Hudiksvall

Ansökan: Tillståndsansökan i enlighet med lagen om Sveriges ekonomiska zon (EEZ)