Nyheter

AFRY bidrar med kunskap i byggandet av ny avfallskraftanläggning nära Prag

AFRY har påbörjat arbetet med att utforma en avfallskraftverksanläggning som ska byggas av CEZ Group nära staden Mělník i centrala Tjeckien.

AFRY tecknade i mars i år ett avtal med Tjeckiens största ingenjörs, upphandlings- och byggentreprenör, Metrostav DIZ, om att utforma el- och styrsystem (I&C) för den nya anläggningen. Detta innovativa projekt kommer att omvandla kommunalt avfall till värme för Prag, som ligger cirka 30 km söder om Mělník.

Den nya avfallskraftanläggningen kommer att byggas inom det befintliga kraftverkskomplexet i Mělník, med planerad driftstart 2027. Den nya anläggningen är utformad för att behandla 320 000 ton avfall per år och kommer att använda icke återvinningsbart kommunalt avfall som bränsle, vilket är en anpassning till kommande lagstadgade förbud mot deponering av avfall från 2030. Anläggningen är en integrerad del av landets strategi för att övergå från kol till fossilfria energikällor.

– AFRYs roll i det här projektet omfattar en rad olika designaspekter. Vi kommer att leverera basic design dokumentation, göra detaljplanering samt övervaka  entreprenörens design under byggfasen. Vi är glada över att kunna bidra med vår expertis till det här projektet, som främjar landets utveckling mot en mer hållbar framtid, säger Petr Šlemr, chef för Energy i Tjeckien.

Genom att minska den totala volymen kommunalt avfall och omvandla det till energi kommer anläggningen att bidra väsentligt till att tillgodose energibehovet samtidigt som den miljömässiga hållbarheten förbättras.

Med omfattande erfarenhet inom energisektorn, både globalt och nationellt, är AFRY en nyckelspelare i detta projekt. AFRYs specialister kommer att tillhandahålla omfattande ingenjörs-, design- och konsulttjänster, vilket accelererar energiomställningen samtidigt som energisäkerheten säkerställs.

Foto: Pexels