Nyheter

Debatt: ”Ge kommuner del av vindkraftens intäkter”

”Näringsliv, vindkrafts­operatörer och kommuner efterfrågar alla ett system där fastighets­skatten för storskaliga vindkraftverk går till kommunen – likt i våra nordiska grannländer.”

Det skriver Anders Henriksson, ordförande Sveriges kommuner och regioner (SKR), Åsa Pettersson, vd Energiföretagen och Per Olofsson, ordförande, Svensk Vindkraft i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Stora industriprojekt i hela landet och elektrifieringen av transport­sektorn står och faller med en ökad elproduktion. Utan mer el blir det varken grön omställning med tillhörande jobb eller en offensiv klimat­politik. Elproduktionen behöver fördubblas de kommande tjugo åren.”

”Det ökade elbehovet är verklighet redan i dag. Många länder står på kö för att erbjuda fördelaktiga investeringar till företag som ratar Sverige om vi inte kan erbjuda den el som krävs. Vi kan inte vänta på att kärnkraften ska byggas ut utan måste agera nu. Annars blir vi omkörda och missar de möjligheter till tillväxt i landet som nu finns där. Därför behöver vi fortsätta att bygga ut vindkraften det närmaste decenniet. Det är det energislag som kan byggas ut tillräckligt snabbt och kostnads­effektivt, i kombination med insatser för att stärka nät och överföring.”

Läs hela debattartikeln här:

www.svd.se