Nyheter

Ny rapport från Schneider Electric: Sveriges kommuner investerar miljoner i energieffektivisering

Svenska kommuner lägger stora resurser på energieffektivisering. Men trots miljoninvesteringar och utökade insatser vittnar majoriteten om ekonomiska utmaningar. Detta visar Schneider Electrics nya Kommunrapport.

Schneider Electrics Kommunrapport syftar till att ge en inblick i de utmaningar som landets kommuner möter i sitt dagliga arbete med att effektivisera sin energianvändning. Undersökningen är genomförd av Novus där representanter från 262 av Sveriges kommuner svarat på frågor om energi­effektivisering.

Rapporten visar att landets kommuner har gjort betydande investeringar inom energieffektivisering under 2023. Mer än var fjärde kommun uppger att de investerat mellan en och två miljoner kronor och en tredjedel säger att detta motsvarar någonstans mellan sex och tio procent av den totala årsbudgeten. Dessutom står svenska kommuner inför stora ekonomiska satsningar inom energieffektivisering mellan åren 2024 och 2026, där den vanligaste investeringen ligger mellan två och fem miljoner kronor.

 Sveriges kommuner gör redan många saker rätt. Genom att investera i energieffektivisering bidrar de inte bara till att minska landets energianvändning utan även till att skapa långsiktiga ekonomiska fördelar till samhället och invånarna. Vi ser lovande indikationer på att kommunerna prioriterar energieffektivisering för en mer resurseffektiv framtid. Deras engagemang och åtagande är avgörande för att skapa en mer hållbar värld för kommande generationer, säger Jenny Larsson, VD på Schneider Electric i Sverige.

Trots insatser som visar att kommunerna tar energieffektivisering på stort allvar kämpar de flesta med samma utmaningar. Fler än hälften menar att ekonomiska begränsningar såsom otillräckliga investeringsmedel är det största hindret och var fjärde kommun beskriver övriga kostnadsbesparingar som en utmaning.

Bland de mindre kommunerna uppger närmare sex av tio att ekonomiska begränsningar försvårar arbetet. Det kan jämföras med 47 procent av större kommuner och 48 procent av kommunerna kring Sveriges storstäder. Denna skillnad indikerar att det kan finnas en större ekonomisk påfrestning i mindre tätorter och landsbygdskommuner.

– Det finns fortsatt många saker som behöver göras för att vi ska klara den gröna omställningen, inte minst när det gäller att hitta nya lösningar och möjligheter för kommunerna att kunna investera i energieffektivisering. Vi hör från flertalet kommuner att det finns en långsiktig målsättning men samtidigt efterfrågas effektivare arbetssätt för att få igenom nya investeringar redan idag. Det råder ett akut behov av mer stöd och resurser inom energiområdet för att kommunerna ska kunna möta sina högt uppsatta klimatmål, säger Jenny Larsson.

Läs hela rapporten här.