Nyheter

ABB investerar 35 miljoner dollar i ny brittisk fabrik för jordnings- och åskskydd

Blixtnedslag och elektriska överspänningar stör viktig verksamhet och orsakar skador för miljardtals dollar på anläggningar och utrustning varje år. I och med ett allt större beroende av elektronik- och datacenter investerar ABB över 35 miljoner dollar (27 miljoner pund), i en nyetableringsanläggning i Nottingham i Storbritannien för att tillgodose det ökande behovet av lösningar inom Furse® jordnings- och åskskydd. Den nya toppmoderna anläggningen förväntas öppna i början av 2025 och kommer att integrera avancerad teknik, flexibel automation, FoU och testning samt digitala processer för att stärka produktionskapaciteten, effektiviteten och hållbarheten.

Över 100 medarbetare ska omlokaliseras till den nya 9 500 m2 stora anläggningen från det nuvarande gjuteriet ABB Installation Products Nottingham på 6 300 m2, som har varit i kontinuerlig drift i över hundra år i samma område som där Furse startade sin verksamhet 1893. Förutom den större ytan kommer anläggningen att byggas i enlighet med BREEAM Excellent för hållbara byggnadsstandarder som inkluderar effektiv utrustning och teknik, solcellsanläggningar, laddstationer för elfordon och processer fokuserat på att minska mängden avfall och energi. Anläggningen ska utformas för att främja samarbete och utbildning, accelerera FoU och driva automation för att betjäna europeiska kunder och öka tillgänglig lagerhållning globalt.

Totalt slår det uppskattningsvis ned 1,4 miljarder blixtar per år i världen, vilket motsvarar över 42 blixtnedslag per sekund. Också indirekta blixtnedslag upp till en kilometer bort kan leda till transienta överspänningar och få förödande konsekvenser som brand, elektriska stötar, skador på utrustning och dyra strömavbrott, vilket resulterar i driftstopp och ekonomiska förluster. Furse-lösningar från ABB Installation Products är konstruerade för att tillhandahålla tillförlitlig jordning, skydd mot risker vid blixtnedslag, elektroniska system och överspänningsskydd, vilket bidrar till skydd av anläggningar och elsystem däri. Produkterna används i över 20 länder för en lång rad olika tillämpningar och miljöer, från datacenter och sjukvårdsanläggningar till viktig infrastruktur, elcentraler och förnybar energi.

– Den viktiga investeringen bygger vidare på 130 år av Furse-teknik, vilket innebär att vi ligger kvar i framkanten av jordnings- och åskskydd och levererar lösningar som förbättrar säkerheten och tillförlitligheten för våra kunder. Som en del av vår globala tillväxtstrategi fortsätter vi att utvidga vår kapacitet och förmåga, vi stärker både ABB:s tillverkningsyta och försörjningskedja och regionaliserar produktionen av de mycket efterfrågade ellösningar som kunder, installatörer och distributionspartners behöver, säger Khalid Mandri chef för divisionen ABB Installation Products. Genom att bygga anläggningen i Nottinghamshire stärker vi ytterligare vår satsning på de industrier vi betjänar och det samhälle där vi har verkat i mer än hundra år och vill fortsätta att vara en ledande arbetsgivare.

Investeringen i Storbritannien innebär ytterligare drygt 165 miljoner dollar i ABB Installation Products globala expansioner och förbättringar sedan 2020 för att öka tillverkningskapaciteten, driva på innovationer och hållbarhet och föra ut produkter som behövs närmare kunderna. ABB Installation Products finns för närvarande på sex platser i Europa – Belgien, Frankrike, Ungern, Italien, Schweiz och Storbritannien – med över 100 medarbetare i Nottingham som utvecklar, testar och producerar en lång rad olika Furse-lösningar. Det nya campuset kommer uppta närmre fem hektar i Fairham Business Park, i nära anslutning till ABB:s befintliga anläggning på Wilford Road, och är tillgänglig för medarbetare, kunder, leverantörer och distributionspartners.

– Vi satsar kontinuerligt på lösningar inom elektrifiering samt jordnings- och åskskydd. Den nya anläggningen innebär ett stort steg framåt inom design och teknik och den positionerar oss för framtiden samtidigt som vi kan bevara resurserna och minska energi- och vattenförbrukningen i linje med den cirkulära strategin och hållbarhetsprioriteringar i ABB:s verksamhet, säger Andrea Castella, regionchef för Europa på ABB Installation Products.

ABB Installation Products bygger på en lång historia inom elektrifiering och tar fram lösningar för att säkert ansluta och skydda elsystem som strömförsörjer företag, städer, hem och transporter. ABB Installation Products, tidigare Thomas & Betts, har över 200 000 produkter under fler än 38 premiumvarumärken och lösningarna återfinns överallt där elektricitet används i världen och i rymden.