Nyheter

Soltech och Hylte Paper i energisamarbete med potentiellt affärsvärde om ca 250 MSEK

Soltechbolaget Soltech Energy Solutions har ingått ett energisamarbete med pappersbruket Hylte Paper. Samarbetet består av ett flertal olika delar så som smart styrning, högspänningsutrustning, batterier, integration mot olika arbitrage, drift och underhåll samt andra tjänster. Samarbetet påbörjas under senare delen av sommaren och affärsvärdet för Soltech väntas uppgå till över 250 MSEK över 20 år varav merparten under de första tre åren.

Soltech Energy Solutions är ett av Soltechs bolag som är verksamma inom ovanstående områden. Nu har bolaget ingått ett samarbete med Hylte Paper i Halland. Detta är i linje med Soltechkoncernens strategi att tillsammans med kunderna utveckla helhetslösningar inom solenergi, energilagring, arbitrage, styrning och optimering. Lösningar som skapar värde för kunden och för Soltech samt bidrar till samhällets gröna omställning.

Hylte Paper tillverkar hållbara pappersprodukter och ingår i Sweden Timber-koncernen vilka även producerar sågade och hyvlade trävaror och granulat i biokomposit, där träfiber ersätter plast.

Detta projekt bidrar till Hyltes fortsatta utveckling av sin gröna energiförsörjning och i förlängningen ett grönt skogsbruk. Detta genom en ökad nyttjandegrad av sin egenproducerade gröna el samt möjlighet till att lagra energi och använda den när behovet är som störst. Lösningen möjliggör även minskade effekttoppar och stödtjänster till det regionala elnätet.

Hylte Paper har sedan tidigare en biopanna som bidragit med grön baskraft till elnätet. Nu är de också med och stöttar elnätet med flexibilitet, något som möjliggör utbyggnaden av sol- och vindkraft och är viktigt för att Sverige ska kunna vara ledande i den gröna omställningen.

– Vi är mycket glada över att ingå ett långsiktigt strategiskt energisamarbete med Hylte Paper. Med tech och hållbarhet som affärsdrivande krafter bidrar vi till att en anrik industriaktör kan utveckla sin gröna energiförsörjning och samtidigt stötta elnätet. Vi ser detta som ett bevis på att Soltech som grön samhällsbyggare ligger i framkant gällande de helhetslösningar som morgondagens elnät kräver, säger Rickard Lantz, Affärsutvecklingschef på Soltech Energy Solutions.

Foto: chitsu san