Nyheter

300 miljoner i stöd till Sveriges första ligninfabrik

Energimyndigheten har beviljat investeringsstöd om 300 miljoner kronor till Södra Skogsägarnas satsning på den första kommersiella fabriken i Sverige för produktion av sulfatlignin.

Lignin är en del av trädet som idag används för energiändamål men som kan användas för att ersätta fossila råvaror inom en rad industrier och användningsområden som exempelvis i lim, batterier, gummi, kompositer och ligga till grund för nya biobränslen, men också för tillämpningar inom plast och kemiindustri, fordon, byggnation, jordbruk och läkemedel.

– Södras satsning är en stor och viktig åtgärd som inte bara har potential för minskade utsläpp, utan kan också medföra ett skifte i marknaden för lignin. På så sätt använder vi den råvara som finns så effektivt och hållbart som möjlig, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Satsningen från Södra på den första kommersiella fabriken i Sverige för produktion av sulfatlignin kan leda till att fossila råvaror motsvarande 125 000 ton koldioxidutsläpp per år, trängs undan.

– Skogen ska räcka till mycket när samhället fasar ut det fossila. För framdrift i den omställningen behöver hållbarhet och lönsamhet gå hand i hand, och Södras sulfatlignininvestering är ett lysande exempel där vi gör mer av varje träd och samtidigt stärker skogsgårdens lönsamhet. Det här är en stor investering för Södra och för den gröna omställningen, säger Lotta Lyrå, vd på Södra.

Fabriken är planerad att ligga vid Södras kombinat i Mönsterås och kommer att bli den första kommersiella fabriken i Sverige, men också den största producenten av sulfatlignin i världen.

Vad är lignin?

Lignin är den beståndsdel i skogsråvaran som håller ihop fibrerna och ser till att träden står starka och stabila. I separerad form är lignin ett brunt pulver. På kemiskt språk är lignin en serie av sammanlänkade aromatiska föreningar.

I massafabrikens kok löses ligninet ut som sulfatlignin så att fibrerna kan frigöras och bli till pappers- eller dissolvingmassa. Det innebär att det hela tiden skapas stora mängder lignin vid bruken och en del av ligninet kan separeras ut och bli till en produkt. Idag går ligninet främst till att genera ånga och elektricitet.

Om Industriklivet

Sveriges riksdag har antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045, och därefter uppnå negativa utsläpp. Stora och komplexa tekniksprång krävs inom flera industrier för att nå klimatmålet. För att stödja omställningen har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet.

Industriklivet är sedan 2021 en del av den gröna återstarten för ett klimatsmart samhälle efter covid-19-pandemin och ingår i EU:s Facilitet för återhämtning och resiliens (The Recovery and Resilience Facility, RRF). RRF är ett inslag i Next Generation EU som bland annat ska bidra till ett mer miljövänligt EU, bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar.