Nyheter

Debatt: ”Industrisatsningarna i norra Sverige är lovande – men utmaningarna är många”

”Industrisatsningarna i norra Sverige står inför betydande utmaningar vilka, givet Sveriges gynnsamma förutsättningar, dock kan klaras under förutsättning att klimatpolitiken ligger fast i EU.”

Det skriver Pontus Braunerhjelm, ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, ordförande Entreprenörskapsforum, professor vid Blekinge tekniska högskola och KTH , Filip Johnsson, ledamot av IVA, professor Chalmers tekniska högskola  med flera företrädare för IVA i en debattartikel i Dagens Industri:

”Den pågående och nödvändiga omställningen mot fossilfria energislag är av en omfattning som saknar motsvarighet i modern tid. Enligt EU-kommissionen uppskattas kostnaderna för omställningen uppgå till omkring 600 miljarder euro per år fram till och med 2030. Både näringsliv och offentlig sektor kommer att belastas av dessa kostnader.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/industrisatsningarna-i-norra-sverige-ar-lovande-men-utmaningarna-ar-manga/

Foto: Kent Holmkvist