Nyheter

Nordbex, Bergen Engines och Cortus Energy når rekordbrytande effektivitet för kraftproduktion med biogen syntesgas

Nordbex är stolta över att kunna meddela ett banbrytande framsteg inom förnybar energi, där man verifierat en rekordbrytande för kraftproduktion med biogen syntesgas. Nordbex-lösningen är utvecklad för optimerad kraftproduktion med integrerad koldioxidborttagning där nyckeln är processeffektivitet.

Den anmärkningsvärda effektivitetsnivån på 45% uppnåddes under ett produktionstest som genomfördes den 13-14 juni 2024, i Bergen, Norge. Detta historiska framsteg uppnåddes i nära samarbete med nyckelteknologipartners Bergen Engines och Cortus Energy.

Revolutionerande lösning för koldioxidnegativ kraftproduktion (BECCS)

Nordbex innovativa lösning är unik genom att den är optimerad för att tillhandahålla värdefull baslastelektricitet och betydande koldioxidborttagning från atmosfären, vilket placerar Nordbex i framkant för hållbara kraftlösningar. En viktig aspekt är att uppnå mycket hög processeffektivitet från biomassa (skogsavfall) till kraft och efterföljande koldioxidborttagning. Den höga effektiviteten från Cortus Energys teknologi för omvandling av biomassa till syntesgas samt den effektiva koldioxidborttagningsprocessen från Aker Carbon Capture är redan känd och detta testresultat verifierar kärnprocessen för kraftproduktion.

Rekordbrytande effektivitet

Testet, som utfördes vid 45% motorbelastning, visade en aldrig tidigare skådad effektivitetsnivå för kraftproduktion med biogen syntesgas. Att uppnå över 40% effektivitet med denna typ av gasammansättning, vid så låga motorbelastningar, har inte gjorts tidigare. Resultatet är i linje med de höga förväntningar som satts av Nordbex, men ännu viktigare är att det indikerar att lösningen kan bryta nya rekord och belyser de avancerade kapaciteterna och den synergistiska prestandan från Bergen Engines motorer och Cortus Energys syntesgas. Effektiviteten vid full belastning förväntas överstiga även världsrekordet för naturgasdrivna motorer på 51%.

Integrerad nettokraftproduktion och koldioxidborttagning

Nordbex koldioxidnegativa kraftlösning kan leverera upp till 140 GWh baslastelektricitet årligen, vilket gör den till ett idealiskt alternativ för att driva en små till medelstor stad. Förutom att lägga till ny värdefull energiproduktion är systemet kapabelt att avlägsna upp till 200 000 ton koldioxid från atmosfären varje år, vilket bidrar avsevärt till att nå lokala, nationella och globala mål för att motverka klimatförändringarna.

– Detta är en stor milstolpe för Nordbex och det bevisar styrkan i vår konkurrenskraftiga kraftlösning. Detta understryker vårt åtagande att adressera det brådskande behovet av effektiv koldioxidreduktion, sade Thomas Öström, VD för Nordbex.

– Vi har haft höga förväntningar på denna process men detta resultat är långt över förväntan. Detta hade inte varit möjligt utan det nära samarbetet och engagemanget från våra teknologipartners vid Bergen Engines och Cortus Energy, sade Håkan Karlsson, teknisk direktör vid Nordbex.

Om Nordbex

Nordbex är ett ledande företag inom förnybar energi specialiserat på banbrytande utveckling av koldioxidnegativa kraftlösningar. Genom att använda lokalt skogsavfall och avancerad förgasningsteknik, tillsammans med toppmodern kraftgenerering och koldioxidinfångning, erbjuder Nordbex effektiva, enkelt integrerade och replikerbara koldioxidnegativa kraftverk med ett kortsiktigt mål att utveckla en portfölj av fem projekt till 2033. Det första kommer byggas i Nybro, Sverige.

Om Bergen Engines

Bergen Engines AS, baserat i Norge, är en framstående tillverkare av medelhastighetsmotorer som drivs av både flytande och gasformigt bränsle. Känd för sina robusta och tillförlitliga motorer, betjänar Bergen Engines både marina och landbaserade applikationer. Företaget grundades 1855 och har varit verksamt i sin nuvarande form sedan 1946, och har en lång historia av teknisk excellens. På senare år har Bergen Engines varit involverat i innovativa projekt, inklusive utvecklingen av motorer som helt kan köras på vätgas, ett betydande steg mot att minska utsläppen i energisektorn.

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB är ett svenskt teknikföretag specialiserat på förnybar energiproduktion genom sin patenterade WoodRoll®-teknik. Grundat 2006 fokuserar Cortus Energy på att omvandla biomassa till syntetisk gas (syntesgas) med en unik process som erbjuder flera fördelar jämfört med traditionella förgasningstekniker. Kärnan i Cortus Energys verksamhet är WoodRoll®-processen, som möjliggör högeffektiv omvandling av olika typer av biomassa till ren syntesgas. Denna syntesgas består huvudsakligen av väte och kolmonoxid och kan användas direkt i gasmotorer eller omvandlas till fordonsbränsle och andra former av förnybar energi. Noterbart är att denna teknik inte kräver förbehandling av biomassan, vilket sänker driftkostnaderna och ökar flexibiliteten i råvaruförsörjningen.