Nyheter

Världskonferens i Luleå

Den 26–28 juni genomförs den femtonde upplagan av världskonferensen Nordic Steel Construction Conference (NSCC). Denna gång på Kulturens hus i Luleå; där möts 250 ledande forskare och industriföreträdare från 27 länder inom forskningsområdet stålbyggnad.

– Alla kontinenter förutom Antarktis finns representerade, stålbyggnadsforskningen lever i högsta grad och NSCC är en attraktiv mötesplats för stålbyggnadsforskare från hela världen, framhåller professor em. Ove Lagerqvist, vetenskaplig ordförande för NSCC 2024.

Stålindustrin står för en betydande del av världens utsläpp av växthusgaser, samtidigt som stål är avgörande för att bygga ett hållbart samhälle. Då måste industrins klimatpåverkan minska och här är lösningarna flera. Ny teknik inom praktiskt taget alla processer relaterade till stålproduktionen, fokus på avancerade stål med högre hållfasthet och bärförmåga tillsammans med ökad teknisk livslängd i konstruktionerna bidrar till minskad resursförbrukning. Ett annat område som är på frammarsch är återbruk av byggmaterial. Stål har störst återanvändningspotential bland byggmaterialen och återbruk är en viktig del av stålbyggnadsbranschens hållbarhetsarbete.

Runt om i världen pågår mängder av projekt för att minska koldioxidutsläppen vid ståltillverkning – bara i Sverige finns ”zero steel” tillverkat av skrot och grön el, ”fossilfritt stål” och ”stål med nära noll i utsläpp, säger Björn Åstedt, vd för Stålbyggnadsinstitutet. 

– Vi har flera intressanta konferensbidrag om höghållfast stål, S700-S960. En stor poäng med HSS är att högre hållfasthet gör att det behövs mindre mängd stål för att bära lasterna, vilket leder till att vi sparar på naturresurser och ”miljö”. Här finns stora möjligheter för byggföretagen att spara CO2, tillägger Ove Lagerqvist.

Därmed har omställningen redan börjat, i Sverige färdigställs världens första byggnad med fossilfritt stål. Här deltar SSAB, Peab och Ruukki Construction i en historisk förflyttning mot marknadens krav på mer hållbara material. I dess spår blir Lindab först i världen att förse ett av Skanskas innovativa byggprojekt med ventilationskanaler av fossilfritt stål från SSAB.

– Konferensdeltagarnas professionella stålbyggarfokus ligger på stålets mekaniska egenskaper, dess strukturer, hur man bygger med fossilfria stål, bro- och samverkanskonstruktioner, byggregler och standarder, m.m. i 140 vetenskapliga presentationer, fortsätter Björn Åstedt.

Bland de elva ”keynote”-talarna märks

Martin Pei, SSAB: SSAB’s Transformation to Fossil-Free Steel with HYBRIT Technology
Maciej Chrzanowski, Arcelor Mittal: Decarbonization journey of steel towards modern construction market
Pasi Turpeenniemi, Ruukki Construction: Sustainable construction in Ruukki
Ida-Linn Näzelius, H2 Green Steel: First new steel plant in Europe in 50 years – H2 Green Steel’s mega project in Boden

– På torsdagens eftermiddag delas ”Professor Bernt Johansson Outstanding Paper Awards” ut till den bästa vetenskapliga presentationen under veckan. Bernt Johansson var nestorn bakom dagens europeiska och svenska byggregler för stålkonstruktioner, avslutar Björn Åstedt.

Samtliga keynote föredrag och tidpunkter: https://nordicsteel2024.se/scientific-programme/