Nyheter

Rekord i negativa elpriser – så kan miljontals svenskar spara stora pengar

Sol- och vindkraft i Europa ger allt fler timmar med negativa elpriser i Sverige vilket innebär möjligheter att spara stora pengar. Men en färsk undersökning, utförd av Norstat på uppdrag av Tibber, visar ett utbrett kunskapsglapp hos svenskarna kring hur olika elavtal fungerar.

Rörligt pris är den vanligaste avtalsformen på el i Sverige, ungefär 56 % av svenskarna har den här typen av avtal.

Men i själva verket är det inte särskilt rörligt – bara 28 procent av svenskarna vet att ett rörligt elpris sätts genom att ta hänsyn till både timpriserna på elbörsen och företagets kunders gemensamma elförbrukning.

Med andra ord är de flesta inte medvetna om att det rörliga elpriset baseras på grannarnas förbrukning, vilket begränsar möjligheten att dra nytta av negativa elpriser.

Enligt undersökningen gör hushåll med timprisavtal mer för att spara pengar än de med fast eller rörligt elavtal.

Nästan hälften av dem med rörligt elavtal tror felaktigt att de kan dra nytta av upp- och nedgångar i elpriset på samma sätt som de med timprisavtal. Många svenskar tror med andra ord att de kan nyttjat det negativa elpriset och tjäna pengar, medan det i själva verket bara är de med timprisavtal som kan göra det.

Undersökningen visar även att:

85% av respondenterna uppger att spara pengar fungerar som incitament för att de ska byta vanor.

Bara 28 procent vet hur ett rörligt elpris prissätts, dvs att elpriset för rörligt elavtal beräknas genom att ta hänsyn till både elpriserna och elbolagets kunders gemensamma elförbrukning varje månad.

De som har timprisavtal gör mer för att spara pengar; 

65 procent handlar vid en annan tidpunkt men bara 47 procent av de med fastprisavtal kan tänka sig att göra detsamma. 

62 procent med timprisavtal kan tänka sig att ändra sina vanor, för att exempelvis pricka in tider med mindre efterfrågan, medan bara 38 procent med fastprisavtal och 45 procent med rörligt elprisavtal kan tänka sig att göra det. 

Vad kan du tänka dig att göra för att spara pengar;

77% kan handla en alternativ vara om priset är lägre

64% kan avstå helt från något för att priset har gått upp

53% kan handla vid en annan tidpunkt

46% kan ändra sina vanor, till exempel för att pricka in tider med lägre efterfrågan

Elpriset kan variera kraftigt under en dag. När elpriset är lågt finns det oftast mest förnybar el i elnätet. Genom att konsumera mer el vid dessa tidpunkter tar vi tillvara på de förnybara energikällorna och stöttar balansen i elnätet.

Att överväga ett byte till ett timprisavtal är ett smartare val både för plånboken och miljön. Genom att välja ett timprisavtal kan konsumenter dra nytta av prisfluktuationer i elpriset, särskilt under timmar när priserna kan vara negativa på grund av överskott av sol- och vindkraft.

Undersökningen genomfördes av Norstat på uppdrag av Tibber 16–25 maj 2024 och omfattade 1000 svarande i åldrarna 18–99 år.