Nyheter

Kontaktinsatser med Push-in anslutning för kraftöverföring

Push-in insatserna för Heavycon modulära industridon från Phoenix Contact möjliggör enkla och verktygsfria ledaranslutningar. De nya kontaktinsatserna för krafttillämpningar överför tillförlitligt strömmar upp till 100 A.

Med kombinationsmöjligheten i ett industridon med andra kontaktinsatsmoduler, t.ex. för signal- och dataöverföring, skapar detta en individuell, platsbesparande jackbar lösning.

Efterfrågan på kontakter med höga nominella strömmar från 40 A för överföring och lagring av förnybar energi och försörjning av stora datacenter växer. Jackbara industrikontakter ersätter i allt högre grad konventionella CEE-insticksenheter. På grund av det betydligt lägre kontaktmotståndet kan effektförlusten jämfört med CEE-kontakten minskas, vilket resulterar i betydligt lägre elkostnader.

Dessutom möjliggör HEAVYCON modulära insatser kombinationen av ett brett utbud av överföringsmedia i en anslutning, vilket skapar ett mycket kompakt gränssnitt. Push-in kontaktinsatser ger en säker, verktygsfri kraftanslutning upp till 100 A.

Flexibla ledare med ändhylsor eller solida ledare upp till 16 mm² kan direkt och enkelt tryckas in. De särskilt kompakta klämkamrarna i Push-in-kontaktinsatserna erbjuder en hög packningstäthet, vilket tidigare endast var möjligt med traditionella crimpanslutningar. Push-in-tekniken säkerställer maximala kontakt- och ledarutdragningskrafter med en vibrationsbeständig och gastät anslutning. Det omfattande produktsortimentet har den optimala kontaktinsatsen för varje applikation.