Nyheter

Innovativa lösningar med betydande kundvärde presenteras på SKFs första Tech & Innovation Summit

SKF tar ytterligare kliv framåt i sitt innovationsarbete kopplat till nya intelligenta och hållbara lösningar för att bistå kunder inom industrin att uppnå sina affärsbehov och fullfölja sina hållbarhetsmål.  

SKF presenterar sina tekniskt innovativa lösningar anpassade för kunder inom prioriterade industriella marknader på SKF Tech & Innovation Summit som arrangeras virtuellt. Lösningarna är utvecklade för att möta behovet av större tillförlitlighet, energieffektivitet och hög prestanda samtidigt som de stöttar kunder på deras hållbarhetsresa.

– Vårt fokus på att utveckla avancerade lösningar speglar hur vi kontinuerligt samarbetar med våra kunder och partners för att förnya innovationer som bidra till en mer hållbar värld, säger Rickard Gustafson, vd och koncernchef.

Skräddarsyda lösningar anpasade för att möta specifika utmaningar

De lösningar som presenteras på SKF Tech & Innovation Summit kopplar samman kundernas behov i SKFs globala industrier och produktlinjer med koncernens investeringar i innovation och teknikutveckling.

I nära samarbete med kunderna utvecklar SKF produkter och lösningar som skapar betydande kundvärde. En av höjdpunkterna under eventet är introduktionen av SKF Extreme Super Precision Bearing platform. Denna innovation förenar SKFs mest avancerade lagerteknik och kunskap med kunders behov av att anpassa produkter som möter de allt ökande prestandakraven inom precisionsapplikationer för verkstygsmaskinindustrin.

Andra exempel på produkter som kommer presenteras är bland annat tillståndsövervakning och smörjsystem som förbättrar resan för passagerare genom att minska ljud, samt innovativa tätningslösningar som genererar färre driftstopp och minskade underhållskostnader.

– Som ett kundorienterat bolag ser vi det växande behovet av prestanda, energieffektivitet och miljöansvar inom olika branscher som livsmedelsindustrin, järnväg, vindkraft, verktygsmaskiner eller tung industri som metaller och gruvdrift. Dessa tekniskt innovativa lösningar reflekterar vårt engagemang för att stötta våra kunder att förbättra den operativa effektiviteten och prioritera hållbarhet samtidigt som de förblir konkurrenskraftiga. I takt med industrins dynamiska utveckling fortsätter vi att fokusera på innovationer som skapar värde för våra kunder, intressenter och samhället, säger Annika Ölme, CTO och Senior Vice President, Technology Development.

Samarbete för att frigöra verklig affärsnytta

Denna portfölj, baserad på ”intelligent and clean”-strategin, med innovativa produkter och tekniker är i linje med industrins övergång till hållbar teknik och visar hur SKF tillsammans med sina kunder driver utvecklingen framåt och formar branschens framtid. Andra höjdpunkter som presenteras på eventet är SKFs lösningar för tätningar; onlineverktyget SKF Product Select; SKFs tätade SRB-lösning (SKF Cooper) avsedd för tung industri; och SKF DuraPro-lagerlösningar för huvudaxel på vindkraftverk. Dessa produkter och lösningar skapar betydande värde för kunderna, såsom ökad tillförlitlighet, förbättrad livslängd, lägre kostnader för underhåll och driftstopp, högre prestanda och en säkrare arbetsmiljö.

SKF Tech & Innovation Summit hålls virtuellt den 19 juni kl. 13:00-14:00 (CEST).
Registrera dig och få mer information om evenemanget här.