Nyheter

Företrädare för energibranschen: ”Dagens teknik kan snabbt leverera fossilfri el i södra Sverige till låg kostnad”

”Med existerande tekniska lösningar som sol och vind samt fossilfria gasturbiner går det att leverera el dygnet runt till en låg totalkostnad. Det visar en ny analys av vad det skulle kosta att bygga ut elsystemet i södra Sverige för att leverera all den el som behövs till 2030.”

Det skriver Daniel Badman, vd, Svensk Vindenergi, Susanna Bestelid, regionchef väst, Teknikföretagen, Hans Holmström, vd, Siemens Energy i Sverige och Hillevi Priscar, Sverigechef OX2 i en debattartikel i Göteborgs-Posten:

”Samhället är mitt uppe i elektrifieringen och energiomställningen. Sverige, och framför allt södra Sverige, behöver snabbt bygga ut elproduktionen för att planerade investeringar inom industrin och omställningen av transportsektorn ska kunna realiseras. Dessa investeringar kommer att skapa framtidens arbetstillfällen, tillväxt och välfärd för Sverige och hela befolkningen.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.gp.se/debatt/dagens-teknik-kan-snabbt-leverera-fossilfri-el-i-sodra-sverige-till-lag-kostnad.cc4682bb-d78d-4e90-acca-4bef0b22e994