Nyheter

Ekokommunerna som producerar mest el från solceller – “Måste ta sitt ansvar”

Var tredje ekokommun producerar nästan ingen el från solceller överhuvudtaget i kommunal regi – och endast 29 procent av ekokommunerna når över genomsnittet i statistiken. Det visar en undersökning av jämförelsetjänsten Hemsol.se.

Hemsol.se har granskat statistik från organisationen Sveriges Ekokommuner, som sammanställer data över den kommunala produktionen av el från solceller. Statistiken omfattar el från solceller på tak eller bredvid byggnader som används av kommunen eller kommunala bolag.

Av totalt 90 ekokommuner deltog 51 i sammanställningen för år 2022. Endast 15 av ekokommunerna nådde över genomsnittet på 9,72 watt/invånare. Bäst var Ronneby (35,0), Upplands-Bro (31,7) och Halmstad (27,0).

Anmärkningsvärt är att 18 av kommunerna i undersökningen ligger på 0,1 watt/invånare eller lägre. Nio ekokommuner saknade egenproducerad solel i kommunal regi.

– Att så många ekokommuner nästan inte producerar någon el från solceller över huvud taget är en besvikelse. Det visar att det finns stora brister i hur kommunerna implementerar sina hållbarhetsmål och att frågan måste högre upp på agendan, säger William Bergmark, medgrundare till jämförelsetjänsten Hemsol.se.

Enligt Energimyndighetens statistik för år 2023 producerar befolkningen i en svensk kommun i genomsnitt 376 watt/invånare när det handlar om el från solceller. Genomsnittet för den privata elproduktionen i ekokommunerna var lägre än så, det privata snittet under år 2023 var 358 watt/invånare.

Av ekokommunerna i undersökningen var det Laholm (905 watt/invånare) som toppade listan över privat solelproduktion. Anmärkningsvärt är att Laholm är en av kommunerna som helt saknade solel från kommunens byggnader.

–Privata initiativ i form av solceller kan driva utvecklingen och omställningen till mer solenergi. Kommunerna måste dock också ta sitt ansvar, särskilt de som vill kalla sig ekokommuner. Det är för dåligt att många ekokommuner ligger under genomsnittet för producerad solel, säger William Bergmark.

Om undersökningen

Data i undersökningen kommer från organisationen Sveriges Ekokommuner och Energimyndigheten, en statlig myndighet med ansvar för officiell statistik inom energiområdet.
Statistiken från Sveriges Ekokommuner avser installerad effekt av egenproducerad förnybar el från kommunen och kommunala bolag under år 2022. Det gäller el som primärt ska användas av byggnaden (solceller på tak eller bredvid byggnaden).
Statistiken från Energimyndigheten för hela landet omfattar nätanslutna solcellsanläggningar och installerad effekt per capita under år 2023.

Länk till pressmeddelandet.

Foto: Solarimo