Nyheter

Debatt: Att skylla på slarv och stress bidrar bara till problemet

”Den senaste olycksrapporten från Elsäkerhetsverket visar på en oroande ökning av olyckor inom energibranschen, där stress och slarv återigen pekas ut som de främsta orsakerna. En förenklande och i förlängningen farlig slutsats som inte bara förminskar den drabbade utan även förbiser de strukturella problem och systematiska brister som präglar branschen. För att ha en chans att vända den negativa trenden måste vi inom branschen tillsammans skapa en öppen kultur där olyckorna utreds på djupet och våra erfarenheter lyfts upp till ytan.”

Det skriver Tomas Winter, Safe Energy och Erik Öhrling, Peritum AB i ett debattinlägg och fortsätter:

”Exempel på grunda utredningar från ansvariga myndigheter finns det gott om. Nyligen träffade vi en elektriker som hade råkat ut för en ljusbågsolycka. I rapporten gick det att läsa att ett gammalt installationsfel i anläggningen föranlett olyckan. Arbetsmiljöverket och Elsäkerhetsverket gjorde båda bedömningen att händelsen inte behövdes utredas vidare då felet nu hade åtgärdats. Varför det fanns en oupptäckt säkerhetsbrist i anläggningen reddes aldrig ut och det gjordes heller inga djupare ansatser att titta vidare på ansvarsfrågan.

För elektrikern i fråga gick det förhållandevis bra, men allt för ofta gör det inte det. I Arbetsmiljöverkets utredning från en av de senaste årens dödsolyckor konstateras det att det funnits stora brister i den avlidnes skyddsutrustning men att det inte fanns några brister i arbetsgivarens säkerhetsarbete.

Arbetsgivaren bär ansvaret för säkerheten på arbetsplatsen och innehavaren för att anläggningen ska vara säker. Genom att gång på gång hänvisa till slarv och stress lägger man skulden på den enskilde medan olyckorna fortsätter att bli fler och fler. Att gräva ner sig i varje enskild händelse och fråga sig varför den kunnat inträffa är tidskrävande, obekvämt och ibland svårt, men det är absolut nödvändigt för att vi som bransch ska bli bättre och säkrare.

Vi behöver flytta fokus från en passiv efterlevnad av regler till ett proaktivt säkerhetsbeteende. För att nå dit måste alla olyckor anmälas till arbetsgivaren och utredas ordentligt. Därefter måste vi alla, från anställda till företagare och myndigheter, hjälpas åt att bearbeta informationen och göra den lättillgänglig. Först när vi är öppna mot varandra och delar med oss av våra erfarenheter kan vi bygga en sund miljö där vi lär oss av varandra och sätter säkerheten främst.

Det måste vara slut med att sopa skiten under matten. Tystnadskulturen har vi testat i många år och den har bevisligen inte fungerat. Nu är det hög tid att testa motsatsen – total transparens och öppenhet. Roten av problemen går betydligt djupare än vad ”stress” och ”slarv” låter påskina.”