Nyheter

Världens första automatiska textilsorteringsmaskin

Det började som ett forskningsprojekt under namnet Siptex (Swedish Innovation Platform for Textile Sorting). 2018 byggdes en prototypmaskin upp i Avesta och 2020 investerade Sysav i Malmö i en fullskalig automatisk textilsorteringsmaskin som sorterar textilier med hjälp av infrarött ljus och visuell spektroskopi. 

– Vi har en kapacitet på cirka 20 000 ton om året, vilket i princip motsvarar allt textilavfall i Sverige. Men vi är ännu inte uppe i full drift. Marknaden för textilåtervinning är fortfarande i sin linda. För att få fart krävs det styrmedel och producentansvar. Alla väntar på vad EU beslutar så att ingen bygger in sig i ett system som sedan måste byggas om, säger Anna Vilén, kommunikationschef på Sysav.

I dagsläget finns det i princip ingen återvinning av postkonsument-textil. I bästa fall bränns textilierna, i sämsta fall hamnar textilierna på deponi i Afrika och Asien där de läcker metangas.

– Metangas från textilier är 30 gånger mer aggressivt än koldioxid., säger Anna Vilén och tillägger at motsvarande en lastbil med textilier hamnar på deponi varje sekund någonstans i världen.

Det säljs cirka 130 miljoner textilier på marknaden varav mindre än en procent materialåtervinns globalt. Detta ville IVL (Svenska miljöinstitutet) ändra på, eftersom det finns högkvalitativa återvinningsmetoder för bomull. Men för att processerna ska fungera krävs en hög renhetsgrad i råvaran, cirka 95 procent renlighet. Det fick forskarna att fundera över hur man kan ta de stora volymerna post-konsument-textil och göra textilerna till råvara för återvinning. 

IVL samlade aktörer från hela värdekedjan för att testa hypotesen att återvinna textil automatiskt i stället för manuellt. All textilsortering som utförs idag sker nämligen manuellt för sekondhandmarknaden. Textilier som inte går att sälja i secondhand hamnar på deponi eller bränns upp.

– Manuell sortering är inte tillräckligt exakt eller snabbt. Automatisk skanning läser av fibersammansättning blixtsnabbt, fortsätter Anna Vilén.

Samma teknik används på plast. Man belyser materialet med infrarött ljus och varje material blåses till olika behållare efter att det infraröda ljuset och visuella spektroskopin avläst materialets innehåll.

Anläggningen hos Sysav är världens första automatiska textilsorteringsmaskin som kan skilja ljusa och mörka textilier. Marknaderna är ännu inte i kapp men alla stora modeaktörer har ambitiösa mål för framtida användning av återvunnen fiber.  Ett stort problem är dock att det sätts mycket textil på marknaden och att plaggen används färre och färre gånger innan de kasseras. 

– Det bästa är när kläder lever så länge som möjligt. Återbruk är bättre än återvinning och att textilier cirkulerar så länge det går innan man behöver göra något annat, avslutar Anna Vilén.

På bilden: Textil är resursintensiv i produktion. Det kräver enormt mycket odlingsmark, kemikalier och manuellt arbete med mera för att tillverka textilier. det är ett stort slöseri att bränna upp material som hade kunnat återvinnas, menar Anna Vilén, kommunikationschef på Sysav

Foto: Kim Hall