Nyheter

Fortum byter turbiner i hundraåriga Untraverket

Fortum moderniserar det mer än 100 år gamla Untra vattenkraftverk i Tierp och byter tre av de fem turbinerna. Effekten ökas från 42 till 48 MW och den förväntade produktionen ökar från 270 till 300 GWh per år. 2030 ska projektet vara genomfört.

Untraverket är ett av Sveriges allra äldsta vattenkraftverk, byggt 1918 och i full drift med fem dubbel-francisturbiner (camelback) som i stort sett är i originalskick. Det är fem maskiner med sammanlagt tio löphjul, två på varje maskin.

Planer på att modernisera och bygga ut det gamla vattenkraftverket vid Dalälven har funnits länge, men tidigare förslag till utbyggnad, bland annat med en sjätte turbin, har fått nej.

Det tog till slut stopp i Mark- och miljööverdomstolen.

De första planerna drevs redan på 1980-talet och 90-talet präglades av projekteringar. Domstolsprocesser genomfördes i början av 2000-talet. Fortum har bland annat lagt fram förslag att göra om inloppskanalen till vänster eller till höger om det befintliga verket. Men på den ena sidan har hindret utgjorts av K-märkt område i detaljplanen samt vattenhanteringen under byggtiden och på den andra sidan av ett Natura 2000-område. Planerna att bygga helt nytt kraftverk dog så sent som 2014.

En lång process

2020 sökte Fortum ändringstillstånd och 2021 kom en godkännande dom i Mark- och miljödomstolen. Den överklagades men ärendet togs inte upp i Mark- och miljööverdomstolen. 

– Det har varit en lång domstolsprocess, säger Magnus Svensson, Fortums seniorprojektledare. Han har 25 år i branschen och har bland annat arbetat med vattenprojekt i Panama som sitt första projekt samt i Uganda och Laos på sin meritlista. I satsningen på Untraverket har han varit med de senaste tio åren med projektering, framtagning av handlingar och ett aktivt arbete i domstolsförhandlingar.

Nu påbörjas den nödvändiga upprustningen av kraftverket genom att tre av de fem aggregaten byts ut till nya.

Francismaskinerna efterträds av lika många kaplanmaskiner. Effekten ökar med 6 MW till 48 MW och årsproduktionen från 270 till 300 GWh utan att använda mer vatten. Fortum beskriver förnyelsen att det är som att byta från en T-Ford från 1918 till en Tesla eller kanske en Polestar från 2023.

– Vi gör inte den här satsningen för att vinna en effekt om 6 MW. Den stora vinsten är att kunna behålla och fortsätta utnyttja våra 42 MW. Ettan, tvåan och trean byts nu och fyran och femman får vara kvar ett tag till. Det här är en stor och bra produktionsanläggning som ligger bra geografiskt i elområde 3, där mycket av energin konsumeras, fofrtsätter Magnus Svensson. 

Den gamla anläggningen har horisontell axel och generator och ersätts av nya vertikala maskiner, där turbin och generator snurrar i samma fart och har bättre verkningsgrad. En ny turbinhall skapas med en överbyggnad i glas mellan nuvarande intagshus med luckor och den gamla turbinhallen. Den utrustas med travers i taket istället för som tidigare med en bockkran som går på räls.

Byts i tur och ordning

Byggentreprenör i en samverkansentreprenad är Skanska. Turbinerna levereras av slovenska Litostroj och generatorerna av det spanska företaget Indar.

El- och kontrollentreprenad är inte upphandlad än, inte heller är det klart vem som ska leverera luckor, grindar och traverser.

De fem francisturbinerna från 1918 byts i tur och ordning till lika många kaplanmaskiner, nr 1 blir klar 2025, nr 2 2027 och nr 3 2030. 

Untraverket med en fallhöjd på 13,5 till 14 meter ligger vid Dalälven vid Söderfors i Tierp kommun i norra Uppland, dit vatten från Västerdalälven, Österdalälven, Oreälven och Svärdsjövattendragen rinner. Dalälven mynnar i Gävlebukten vid Skutskär i Älvkarleby kommun. Verket är det tredje sista av en mycket lång rad vattenkraftverk i Dalälvsystemet. Det överlägset största antalet verk i systemet drivs av just Fortum.

Untra är och förblir dock en flaskhals i Dalälven då uppströms och nedströms anläggningar är byggda för högre flöden. Ombyggnationen motiveras bland annat också av behovet att klara regleringen som med ett ändrat elbehov i samhället kräver att maskinerna regleras hårdare, något som de gamla maskinerna inte klarar.

Första ombyggnaden

Ombyggnationen vid Untraverket är Fortums första ombyggnad av en befintlig anläggning. Bolaget har en lång rad verk från 1920-talet och senare som står på tur för upprustning. Gemensamt för dem är att de har en beräknad livslängd på 80 till 100 år. I de allra äldsta finns potential att öka effekten, som i fallet Untra, medan kraftverk från till exempel 1950- och 60-talen utnyttjar vattenmängd och fallhöjd på ett bättre sätt från början.  

Genom att Fortum inte fått tillstånd att bygga ett helt nytt kraftverk bevaras nu den 105 år gamla tegelbyggnaden. Nybyggnationen mellan intagshuset och den gamla turbinhallen förses med en glasad fasad som yttre synligt tecken på moderniseringen. Exteriört kommer kraftverket i mångt och mycket att vara sig likt.

– Den gamla byggnaden står kvar som minne och får leva vidare. Maskinhallen blir kvar som den är, men inte med något aggregat. Fördelen är att den kommer att ha verksamhet i sig, tas om hand och underhållas. Här kommer folk att gå och visas varje dag i hundra år till, avslutar Magnus Svensson.

Nackdelen är att elproduktionen vid Untra inte kan ökas på ett avgörande sätt.

– Hade jag fått välja hade vi nog valt att bygga ett nytt kraftverk bredvid det gamla.

FAKTA:

Tidsplan: Hösten 2023–2030

Byggherre: Fortum Sverige AB

Byggentreprenör: Skanska

Turbinleverantör: Litostroj

Generatorleverantör: Indar

Kostnad: 700 Mkr