Nyheter

Svenskt teknikbolag öppnar AI-center i Bosnien

– Industrin i Bosnien och Hercegovina är lyhörd för våra förslag. Vi har en stor diaspora och en blomstrande talangström från våra universitet som behöver rätt förutsättningar här och nu, säger Haris Basic, medgrundare av SarAI Center.

Haris Basic, en svensk entreprenör och grundare av teknikbolaget WiseScore, tillsammans med Ned Lomigora, grundare av det amerikanska AI-bolaget 387labs, har tillsammans med Universitetet i Sarajevo grundat SarAI Center, som ska leda utvecklingen av en nationell strategi för artificiell intelligens (AI) i Bosnien och Hercegovina.

I en nyligen organiserad panel (USAID – Diaspora Invest Project) om potentialen för utveckling och tillämpning av AI i Bosnien och Hercegovina deltog paneldeltagarna Ned Lomigora (387labs), Haris Basic (WiseScore) och professor Dr. Amila Akagić (Fakulteten för Elektroteknik).

– Vi undersöker hur akademin och forskare kan integreras i utvecklingen av den lokala ekonomin i denna region.”. Det är viktigt för företag i regionen att dra nytta av internationella forskningsprojekt för att följa utvecklingen och hitta svar på vilka fördelar vi faktiskt har här, sade Haris Basic från WiseScore.

SarAI Center kommer inom kort att presentera en nationell AI-strategi som innefattar partnerskap med industrin, akademiska institut och globala intressenter.

Haris Basic betonar att Bosnien och Hercegovina har en unik möjlighet på grund av avsaknaden av lagstiftning inom AI-domänen:

– Vi har en stor fördel här i Bosnien och Hercegovina eftersom regleringen fortfarande är flexibel. Detta ger oss möjlighet att påverka hur saker och ting utvecklas och testas i vårt samhälle. Sverige är ett föredömesland för hur vi kan göra detta på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Ned Lomigora framhåller att SarAI Center har arbetat med företag som utvecklar AI-lösningar och med unga människor som gör innovationer inom AI:

– Vi har arbetat med företag som utvecklar AI-lösningar här och med unga människor som skapar lösningar med hjälp av artificiell intelligens. För att något ska vara hållbart på lång sikt måste vi ge dem stöd och följa lämpliga steg för att uppnå tillväxt.

Lomigora betonar också att SarAI Center har etablerat partnerskap med ledande akademiska institutioner och företag i USA och Europa:

– Vår diaspora i olika länder med expertkunskaper inom AI kommer att spela en nyckelroll i utvecklingen av detta initiativ.

Fakulteten för elektroteknik vid Universitetet i Sarajevo har nyligen lanserat ett nytt utbildningsprogram på engelska, ”Data Science and Artificial Intelligence” (DSAI). Detta treåriga kandidatprogram erbjuder innovativa kurser inom datavetenskap och artificiell intelligens och är utformat för att ge studenter grundläggande kunskaper, praktiska färdigheter och teoretisk förståelse av nyckelidéer inom dessa områden.

– Vi investerar mycket tid i att övervaka trender och ser fram emot möjligheter till samarbete med den privata sektorn. Utvecklingen av nya AI-algoritmer går mycket snabbt och kunskapen finns i vetenskapliga artiklar, säger professor Dr. Amila Akagić.

Detta nya utbildningsprogram kommer att ge studenter vid Fakulteten för elektroteknik möjligheten att få en djupare förståelse för komplexa metoder och algoritmer som används i analys och tolkning av data samt i utvecklingen av intelligenta mjukvarulösningar.

– Om vi tittar på Balkan som helhet har vi rätt förutsättningar att bli ledande inom AI. Vi har etablerade forskare och enorm energipotential i form av naturresurser som behövs för tillväxt och utveckling. Vi har en unik möjlighet att påverka hur saker och ting utvecklas och testas i samhället, sade Haris Basic.

Detta initiativ markerar ett viktigt steg mot utvecklingen av AI-teknologi i Bosnien och Hercegovina och betonar behovet av kontinuerligt samarbete mellan akademiska institutioner och den privata sektorn för att skapa möjligheter för utveckling, adoption och implementering av innovativa lösningar i en Europeisk kontext. Diskussionens deltagare betonade också behovet av att etablera en nationell strategi för AI för att landet ska kunna möta framtida utmaningar.