Nyheter

Energirenovera Sverige – ett inspel från bygg-, installations- och fastighetssektorn till den nationella renoveringsplanen

Sverige står inför en stor utmaning: att nå de uppsatta energieffektiviseringsmålen. Det är uppenbart att ytterligare styrmedel behövs för att ändra på detta. I det nya projektet ’Energirenovera Sverige’ samlas representanter från bygg-, installations och fastighetsbranschen för att visualisera energieffektiviseringens potential samt ta fram ett inspel till kommande renoveringsplan.

I juni kommer Sverige att överlämna in sin nationella energi- och klimatplan till EU. I april lämnade Energimyndigheten sitt underlag till planen, analysen pekade på att Sverige inte kommer att nå de uppsatta energieffektiviseringsmålen. En tydlig och utförlig renoveringsplan med förslag på effektiva styrmedel är avgörande för att ändra på detta.

I projektet ’Energirenovera Sverige’ samlas bygg-, installations och fastighetsbranschen för en djupgående dialog och samarbete. Målet är bland annat att skapa ett starkt och mångsidigt inspel gällande styrmedel för energieffektivisering till den kommande renoveringsplanen.

– Det finns många som vill bidra till att öka energieffektiviteten i Sverige, och därför känns det extra spännande att vi nu får möjlighet att samla flera stora aktörer inom sektorn. Det är fullt möjlig för Sverige att nå energieffektiviseringsmålen, och i det här projektet ska vi hitta ett smart sätt att göra det på, säger Lotta Bångens, vd på Eneff – Sveriges intresseorganisation för energieffektivisering.

Potentialen för effektivare användning av energi är stor inom bostäder och lokaler; Energimyndigheten beräknar den själva till 15 TWh el till 2030 och enligt rapporten ’Grön Logik’ är den lönsamma potentialen för värme och el 53 TWh till 2045. Det finns således stora möjligheter – om vi tar vara på chansen och inför rätt styrmedel.

– De krav på energieffektivisering som EU nu beslutat om är unika i sitt slag. Det är av största vikt hur Sverige väljer att implementera kraven och ta tillvara den stora potentialen att energieffektivisera byggnadsbeståndet för att bidra till lägre energipriser, ökad tillgång på förnybar energi och effekt samt ökad energisäkerhet, säger Veronica Koutny Sochman, vd på branschorganisationen Swedisol, som är en av initiativtagarna till studien.

För att förstå och nyttja potentialen som finns behöver vi också visualisera energieffektiviseringens bidrag till det svenska energisystemet. Idag fokuserar energidebatten i Sverige mycket på energitillförsel, och vilka energislag som behövs i framtiden för att möta det ökande elbehovet.

Projektet ’Energirenovera Sverige’ strävar efter att utveckla en metod för att även energieffektivisering ska kunna redovisas i nationell energistatistik och framtida potentialer. En sådan visualisering kan skapa ökade incitament för politiker och myndigheter att satsa på energieffektivisering och därmed realisera den enorma potential som finns.

Bakom ’Energirenovera Sverige’ står Eneff – Sveriges intresseorganisation för energieffektivisering, Swedisol, NCC, Svensk Ventilation, Sveriges Allmännytta, Installatörsföretagen, VINCI Energies Sweden och CIT Renergy. Ytterligare företag, organisationer och nätverk kommer att involveras i möten och dialoggrupper.