Nyheter

Glamox vinner kontrakt för att tända världens mest miljövänliga medelstora kemikalietankers

Glamox, världsledande inom belysning, har vunnit ett kontrakt för att tända två fartyg i Vinga-serien, som anses vara de mest avancerade avancerade medelstora kemikalietankfartygen i världen, som ägs och drivs av Sveriges Furetank AB.

Glamox kommer att tillhandahålla komplett marin LED-belysning utomhus och inomhus för sina två senaste fartyg i serien.

Furetank är engagerad i hållbar sjöfart och hjälper våra kunder att minska koldioxidutsläppen i sin försörjningskedja. Vårt beslut att utöka Vinga-serien beror på bristen på miljövänliga alternativ på marknaden, säger Furetanks vd Lars Höglund. Denna senaste order gör Glamox till vår belysningspartner för de senaste 19 fartygen av 22 som vi har beställt i serien. Dess produktkvalitet, tillförlitlighet och fokus på hållbarhet gör den till en naturlig partner för oss.

– Vi delar Furetanks engagemang för att minska koldioxidutsläppen i haven och vår energieffektiva belysning kommer att göra det möjligt för fartygen att spara bränsle och stödja företagets ambitioner att minska utsläppen, säger Tommy Stranden, Chief Sales and Commercial Officer för Glamox Marine, Offshore & Wind-verksamhet. Varje fartyg kommer att utrustas med cirka 800 LED-lampor som inte bara kommer att spara energi och bränslekostnader utan kräver cirka två tredjedelar mindre underhåll än konventionell marinbelysning på grund av sin långa livslängd. Detta representerar ytterligare en viktig kostnadsbesparing.

De två nya fartygen har, liksom sina systrar, en dubbelbränslekapacitet och går på flytande naturgas/flytande biogas eller gasolja. De innehåller också funktioner som minskar bränsle- och energiförbrukningen, vilket resulterar i mycket lägre utsläpp av CO2, kväveoxid, svaveloxid och farliga partiklar.

Fartygen har fått det bästa Energy Efficiency Design Index eller EEDI-värdet i sitt segment globalt, vilket innebär att de är de mest energieffektiva fartygen enligt International Maritime Organization.

Glamox kommer att tillhandahålla navigationsljus, däcksljus, explosionssäker belysning, strålkastare och strålkastare för varje fartyg. Det kommer också att tillhandahålla all slags belysning för det inre av fartyget, inklusive belysning för maskinrummet, lagerrum och passager, korridorer, kök, bro och besättningsutrymmen. I belysningspaketet ingår marincertifierade armaturer tillverkade i Molde, Norge.

De miljövänliga Vinga-tankfartygen är isklass 1A med 16 300 dödviktston (dwt) och designade av Furetank och FKAB Marine Design. De byggs av China Merchants Jinling Shipyard (Yangzhou) Dingheng Co. Ltd, på dess varv i Yangzhou, Kina, där det också kommer att installera belysningen. Fartygen kommer att levereras i slutet av 2026 respektive början av 2027. De kommer då att gå in i Gothia Tanker Alliance och drivas av Furetank från Göteborg.

Den marincertifierade LED-belysningen för de två nya fartygen kommer att levereras under tredje kvartalet 2025.