Nyheter

Handelskammaren ny producent av Bergmaterialindex från 2026

Sydsvenska Handelskammaren har skrivit under en avsiktsförklaring om att bli ny leverantör av ett flertal svenska branschindex, däribland Bergmaterialindex och Entreprenadindex.

I syfte att skapa förtroende och förutsägbarhet för näringslivets affärer i Sverige finns sedan många år särskilda branschindex som Statistikmyndigheten SCB idag producerar. SCB har sedan en tid tillbaka beslutat att de kommer avveckla sin roll som producent av dessa i december 2025. Branschindexen utgör en viktig förutsättning för långsiktiga affärsavtal och produktionen av dessa behöver ske under oberoende och betryggande former.

– Bergmaterialindex används i en stor del av branschens affärer. Det är viktigt för SBMIs medlemmar att vi kan tillhandahålla detta index utan avbrott trots att SCB inte levererar branschspecifika index efter 2025. SBMI välkomnar lösningen med handelskammaren som vi ser som en trygg och naturlig lösning. Det är dessutom extra bra att vi funnit denna gemensamma lösning tillsammans med så många andra organisationer som tillhandahåller branschindex, säger Mårten Sohlman vd på SBMI.

Flera aktörer tillsammans

SBMI har tillsammans med en rad andra aktörer som tar fram olika branschindex nu gemensamt upprättat och undertecknat en avsiktsförklaring som innebär att Sydsvenska Handelskammaren kommer verka för att genom bolagsform producera och kvalitetssäkra branschindexen enligt nedan från och med januari 2026.

Anläggningsmaskinindex, Avfallsindex för förbränning, Avfallsindex för hushåll, Bergmaterialindex, Bevakningsindex, CBG-index, El-index för busstrafik, Entreprenadindex, Fastighetsförvaltningsindex, HVO-index, Konsultindex K21, Kontorsmöbelindex, Lastbilstransportsindex T08, LBG-index, MT74 Monteringsfärdiga trähus, RME-index, RME-index vid pump, Saneringsindex, Skogsmaskinindex, Städindex, Tvätt- och textilserviceindex.

Undertecknare av avsiktsförklaringen är:

Sydsvenska Handelskammaren, Almega Innovationsföretagen, Almega Serviceföretagen, Almega Säkerhetsföretagen, Avfall Sverige, Byggföretagen, Fastighetsägarna, Installatörsföretagen, Maskinentreprenörerna, Skogsentreprenörerna, Svensk Kollektivtrafik, SBMI Sveriges Bergmaterialindustri, Sveriges Bussföretag, Sveriges Tvätteriförbund, Sveriges Åkeriföretag, Trä- och Möbelföretagen.