Nyheter

Coromatic säkrar driften för Boliden Garpenberg

 I Garpenberg, nära Hedemora ligger en av de mest produktiva underjordsgruvorna för zinkbrytning. Gruvan i Garpenberg, som drivs av det svenska gruvbolaget Boliden är belägen i det äldsta gruvområdet i världen som fortfarande är i drift och här bryts stora mängder malm som, utöver zink, anrikas till koppar, bly, guld och silver.

Gruvan, där cirka 470 personer har sin arbetsplats, är en av de modernaste i sitt slag med stort fokus på automatiserade tekniklösningar. Stora investeringar och satsningar har gjort gruvan i Garpenberg driftsäker, hållbar och kostnadseffektiv.

Varje medarbetare geolokaliseras för säkerhet – UPS-system säkerställer driften

Gruvverksamheten i Garpenberg sker på 1500 meters djup och säkerhet är ett högt prioriterat område, inte minst när det kommer till att kunna hantera nödlägen vid anläggningen.

– Varje gruvarbetare är exempelvis försedd med en MMI-tagg som är uppkopplad mot ett positioneringssystem vilket gör att vi kan se var varje medarbetare befinner sig under gruvans sprängningstider samt vid ett nödläge, berättar Emil Virtanen på Boliden Garpenberg.

För att säkra verksamheten och funktionen av positioneringssystemet använder Boliden Garpenberg en stor mängd UPS:er.

– Vår verksamhet sker på stora djup där det inte är praktiskt möjligt att installera en bränsledriven reservkraftlösning. Därför är UPS-system vår lösning både för avbrottsfri kraft och för att fungera som reservkraft vid elavbrott, förklarar Emil Virtanen. 

Analyserar löpande risker

Som en del av sitt säkerhetsarbete genomför Boliden Garpenberg löpande kartläggningar av driftstabiliteten. I den senaste analysen identifierades ett behov av att se över lösningen för avbrottsfri kraft och befintliga UPS-installationer. Coromatics djupa kunskap och starka leveransförmåga när det kommer till avbrottsfri kraft var anledning för Boliden att ta kontakt.

– Dimensionering av reservkraft och avbrottsfri kraft är en komplicerad ekvation där man behöver förhålla sig till driftstabilitet, tekniska möjligheter, säkerhet och ekonomiska aspekter. Dessutom har vi en väldigt speciell miljö i gruvan som ställer höga krav på alla de tekniska lösningar som används vilket även har bäring på UPS-installationer, förklarar Emil Virtanen.

Coromatic en strategisk partner till Boliden Garpenberg

Coromatic fick ett helhetsuppdrag att se över bolagets kompletta UPS-lösning. Totalt har Boliden över 200 UPS:er installerade i gruvan i Garpenberg och ca 190 st av dessa används för att säkra drift av system som har med personsäkerhet att göra, utöver deras normala funktion för att funktionssäkra utrustning från yttre störningar.

– Det är tydligt vilken djup och detaljerad kompetens Coromatic har. De började med en strategisk översyn av våra UPS-system och identifikation av de mest kritiska och kom med förslag på hur vi ytterligare kunde öka driftsäkerheten, berättar Emil Virtanen.

Specialanpassade UPS:er för kritiska miljöer

Resultatet av Coromatics analys blev att ett antal av de mest kritiska UPS-enheterna byts till en lösning som är ännu mer anpassad för den utmanande miljön i gruvan.

Bland annat handlar det om att modernisera ett antal av de UPS-enheter som försörjer positioneringssystemet med kraft.

Ytterligare ett resultat av samarbetet är att Coromatic arbetar strategiskt över tid med Boliden Garpenberg för att säkerställa att gruvan har den mest verksamhetsanpassade lösningen för avbrottsfri kraft. Som en helhetsleverantör av både produkter och tjänster inom avbrottsfri kraft ansvarar Coromatic även för underhåll och service av de mest kritiska UPS-systemen i anläggningen.

– Jag är mycket nöjd med det strategiska samarbete som vi har med Coromatic. Deras förmåga att hjälpa oss med strategisk kartläggning och planering och samtidigt leverera, installera, serva och underhålla de lösningar som de föreslagit underlättar mycket och skapar trygghet för oss som kund, avslutar Emil Virtanen.