Nyheter

Ingrid Capacity siktar på att leda mjukvaruutvecklingen för flexibilitetsresurser och nå 8 GW installerad kapacitet i Europa till 2030

Ingrid Capacity etablerades i Sverige 2022 och utvecklar och optimerar nödvändig infrastruktur för mer flexibla elnät. Företaget har på kort tid blivit marknadsledaren i Norden inom flexibilitetsresurser i form av energilager. Ingrid Capacity siktar på att bli den europeiska ledaren inom sitt fält under detta decennium.

Ingrid Capacity har hittills rest en miljard kronor i kapital för att finansiera en snabb utbyggnad av batterienergilagringssystem (BESS) i Sverige. Företaget bygger för närvarande 14 storskaliga system runt om i Sverige med en kapacitet på över 200 MW.

Dessa ska tas i drift redan till hösten 2024. Dessutom ska företaget inom kort påbörja byggandet av ytterligare 200 MW i Sverige. Utöver dessa projekt har Ingrid Capacity för närvarande en pipeline på totalt mer än 7 GW över hela Europa.

Målet är att nå 8 GW installerad kapacitet i Europa till 2030, en ambition som kräver nya finansieringsstrukturer för att lättare kunna ta ombord större institutionella investerare.

Energilager – avgörande för att hantera elekrifieringen

Denna stora utbyggnad av energilager syftar till att göra elnätet mer flexibelt och framtidssäkrad. Att färdigställa en lagringsanläggning tar cirka 1-2 år, vilket innebär att denna etablering är det snabbaste tillvägagångssättet för att skapa ett flexibelt och robust energisystem.

Detta är inte minst viktigt i en omvärld där energisystemet måste stärkas och göras flexibelt snabbt. Energilager är därav avgörande för att hantera elektrifieringen, och elektrifieringen av samhället är avgörande för att hantera klimatförändringar och säkerställa Sveriges och Europas framtida konkurrenskraft.

Förutom att bygga en europeisk tillgångsbas och organisation ökar företaget också sina förmågor inom mjukvara och AI genom att bygga verktyg specifikt för nätanalys och handel och optimering kopplade till flexibilitetsresurser. I

Ingrid Capacity erbjuder en unik kombination av att leverera både den nödvändiga infrastrukturen och mjukvarusystemen för elnätet. Infrastrukturen fungerar som ”musklerna” i elnätet och göra det mer flexibelt, robust och stabilt, medan mjukvarusystemen fungerar som ”hjärnan” och hjälpa till att optimera företagets egna flexibilitetsresurser och göra elnätet smartare.

– Att äga och optimera våra flexibilitetsresurser på ett smart sätt är en avgörande del av vår strategi och nyckel till framgång. Detta tillåter oss inte bara att optimera livstidsvärdet av våra system, utan också att vara en bättre partner för nätoperatörerna och elsystemet i stort. Att bygga ett framtidens energibolag innebär också att bygga det baserat på digitala teknologier, säger Axel Holmberg, VD på Ingrid Capacity.

Stora expansionsplaner med tung satsning på tech

Under de senaste 6 månaderna har Ingrid Capacity snabbt byggt upp sitt datateam och idag utgör dataspecialister och mjukvaruutvecklare en ökande andel av företaget. Till 2030 uppskattar företaget att ha totalt 150-200 anställda, där datateamet väntas bli det enskilt största teamet.

Pågående rekryteringsinsatser kommer ytterligare att stärka Ingrid Capacitys expertis inom digitalt och AI. Den nyrekryterade Andreas Langholz leder arbetet med att löpande definiera och implementera den digitala strategin. Han kommer senast från 6 år på QuantumBlack (McKinseys AI-division) där han har lett deras satsningar inom AI för energisektorn och industrisektorn i Norden. Andreas har tre masterexamen inom Datavetenskap, Spelteori och statistik, och Ekonomi.

– Jag är mycket exalterad över att ansluta till Ingrid i detta avgörande skede i företagets resa. Vi har möjligheten att ta en relativt ny tillgångsklass och tänka igenom från grunden hur man kan använda nya digitala teknologier för att stärka livscykeln hela vägen från identifiering av strategiska noder i elnätet för energilager till att optimera dem, säger Andreas Langholz, chef för digital strategi på Ingrid Capacity.

Ingrid Capacitys techportfölj håller fortfarande på att definieras, men en sak som är klar är behovet av att kombinera både nya generativa AI-innovationer med beprövade metoder hämtade från maskininlärning, matematisk optimering och mjukvaruutveckling.

Andreas Langholz fortsätter:

– Vi har tur att börja precis när stora språkmodeller och liknande blir kommersiellt tillgängliga, och jag tror att detta kommer att vara en stor fördel både i våra interna processer och analysförmågor. Vi ser många användningsområden som kan dra nytta av dessa nya möjligheter, och vi vill driva teknikutvecklingen i energisektorn. Jag tror att vi snart kommer att se en blanding av AI-genererade funktioner, scenarier etc. lösas med specialiserade datamodeller. Det är ett ämne vi aktivt utforskar, som till exempel hur man kan kombinera energinätverkssimuleringar med visuella igenkänningssystem för att identifiera potential för förbättringar i nätinfrastrukturen.

Vi samarbetar också nära Google Cloud för att säkerställa att vi är informerade om de senaste trenderna och bygger våra lösningar på den senaste molninfrastrukturen.