Nyheter

Stor bolagsaffär i nordiska solenergisektorn

Helios Nordic Energy, en ledande solenergiutvecklare i Norden, har tecknat bindande avtal om att sälja alla utestående aktier till SunMind, ett dotterbolag till VINCI, en fransk koncern som är världsledande inom koncessioner, energi och bygg.

Aktieägarna i Helios Nordic Energy AB (”Helios”, ”Bolaget”) har tecknat bindande avtal om att sälja alla utestående aktier till SunMind, ett helägt dotterbolag till Vinci Concessions, och parterna har därtill ingått ett omfattande strategiskt partnerskap.

Helios grundades 2019, av de tre grundarna Andreas Tunbjer, Magnus Rahm och Johan Lundin, med syftet att utveckla storskaliga solenergiprojekt i Sverige. Sedan starten har teamet lyckats bygga en solid och effektiv utvecklingsplattform, vilket resulterat i flera transaktioner med internationella nivå 1-investerare.

Cirka 1 GWp solcellsprojekt har sålts, och hittills har cirka 300 MWp byggklara projekt överlämnats till investerare. Idag är företaget verksamt i Sverige, Finland och Norge, med en omfattande projektpipeline, inklusive både PV- och BESS-projekt.

– Vi är väldigt stolta över resan vi har gjort med Helios. Genom beslutsamhet och starkt engagemang från vårt team har vi byggt upp förtroende bland investerare, och vi har varit en av pionjärerna med att introducera en ny energiproduktionskälla i stor skala till den nordiska energimixen, säger Andreas Tunbjer, VD för Helios. Och vi väldigt glada att nu gå in i nästa fas genom att bli en del av SunMind och VINCI-gruppen. Med deras stöd, stärker vi vår kapacitet och kommer att accelerera vår verksamhet ytterligare.

Grundarna och nuvarande ledning kommer att fortsätta i sina respektive roller efter slutförandet av transaktionen.

– Jag vill också uttrycka min djupa tacksamhet till de tidiga investerarna och till styrelsen i Helios, för era viktiga bidrag till denna framgångssaga, avslutar VD Andreas Tunbjer.

– Jag är glad över att välkomna Helios och dess team inom VINCI Concessions, experter på att tillhandahålla förnybara energikällor tack vare solenergi och energilagring i de nordiska länderna, säger Nicolas Notebaert, VD för VINCI Concessions.

Säljarna rådgavs av Carnegie Investment Bank och EY Corporate Finance under hela transaktionen, och Setterwalls Advokatbyrå och BAHR fungerade som juridiska rådgivare.

Slutförandet av transaktionen är villkorat av godkännande genom den svenska myndigheten ISP.

PÅ bilden: Grundarna av Helios: Andreas Tunbjer, Magnus Rahm and Johan Lundin