Nyheter

Stark inledning på året för Skellefteå Kraft

Skellefteå Krafts resultat för årets fyra första månader är 597 miljoner kronor, vilket är ett resultat som är bättre jämfört med plan. Det visar delårsrapporten för januari-april 2024. Ökade intäkter från stödtjänster och högre elpriser i de nordligaste prisområdena har haft en positiv påverkan.

Nettoomsättningen uppgick till 2 526 miljoner kronor jämfört med 2 811 miljoner kronor motsvarande period 2023.. Koncernens resultat (EBIT) för perioden januari till april uppgick till 597 miljoner jämfört med 858 miljoner kronor motsvarande period 2023.. Resultat efter finansnetto uppgick till 572 miljoner kronor jämfört med 851 miljoner kronor motsvarande period föregående år.. Investeringar uppgick till 383 miljoner kronor jämfört med 418 miljoner kronor motsvarande period föregående år.

– Jämfört med motsvarande period i fjol, vilket var ett rekordtertial, så är resultatet för detta tertial något lägre. Årets fyra första månader har dock gått bättre än plan när det kommer till resultatet och är, sett över de senaste fem åren, det näst starkaste första tertialet, säger Elin Bergsten, finansdirektör, Skellefteå Kraft i en kommentar och fortsätter:

– Att Skellefteå Kraft var snabbt in på stödtjänstmarknaden och fortsatt har en stark position där har även under detta tertial gett goda resultat. Även god prissäkring i respektive prisområde har påverkat positivt, liksom höga elpriser i de nordligaste prisområdena och en utfasning av fastprisavtal från högprisåret 2022. En hög vattenkraftproduktion har också bidragit till en positiv utveckling.