Nyheter

Peabbolag inom Industri får ny ledning

Peabbolagen Swerock och Peab Asfalt vässar både klimatambitioner och synergimöjligheter inom beläggnings-, ballast- och betongverksamheten genom tillsättningen av två nya chefer. Angelika Bohlin blir vd för Swerock och Peab Asfalt i Sverige och Ludwig Zetterström blir ny COO med nordiskt ansvar för verksamheterna.

– Vi vill leda branschens omställning och med den nya organisationen på plats kan vi satsa ännu mer på hållbarhetsarbetet, säger Lotta Brändström affärsområdeschef på Peab och ansvarig för båda verksamheterna.

Swerock är en av Sveriges största leverantLotta Brändströmörer av material och tjänster till bygg- och anläggningsbranschen. I erbjudandet ingår ballast, betong, transport- och maskintjänster samt erbjudanden inom miljöområdet som återvinning, marksanering och vattenrening.

Peab Asfalt är ett av Nordens största specialiserade beläggningsföretag för tillverkning och utläggning av varm, halvvarm och kall asfalt till såväl privata som kommunala och statliga kunder. Bolagen ingår i Peabkoncernens affärsområde Industri.

Angelika Bohlin har över 25 års erfarenhet i branschen från ledande befattningar inom bland annat Skanska och Infranord. Angelika blir ny vd för Peab Asfalt och Swerock i Sverige. Hon tillträder i en tid när Swerocks ECO-Betong lanseras som företagets nya standardbetong. Det innebär en storsatsning för miljön där företaget kommer att reducera utsläppen av koldioxid med minst tio procent i varje enskilt projekt. Ett av de viktigaste målen blir nu att ytterligare driva på användandet av bolagens ECO-produkter. Angelika Bohlin kommer närmast från rollen som chef affärsstöd Asfalt och Swerock.

Ludwig Zetterström, idag vd på Peabbolaget Swecem, tillträder tjänsten som COO (Chief Operating Officer) och kommer att leda det nordiska samarbetet inom produktsegmenten asfalt, betong, råvaruförsörjning, transport och maskin. Den nya COO-funktionen blir avgörande för att driva den tillväxtpotential som spås inom klimatförbättrad asfalt och betong samt cirkulära material. Han behåller rollen som vd för Swecem samtidigt som ansvaret utökas.

– En ny laguppställning gör oss ännu starkare i den rådande konjunkturen och hjälper oss att ytterligare öka fokus på att möta kundernas önskemål och krav på minskad klimatpåverkan, avslutarLotta Brändström.

Ludwig Zetterström och Angelika Bohlin tillträder sina nya tjänster den 1 juni.

Foto: Aldair Velázquez Ramírez