Nyheter

Raska steg mot en förnybar framtid – Vindparker i Tanum och Strömstad invigda

Över 300 personer deltog i firandet när vindparkerna Femstenaberg och Lursäng i Strömstads och Tanums kommuninvigdes på lördagen den 25 maj. Det är Rabbalshede Kraft som utvecklat och byggt parkerna som tillsammans beräknas producera 174 GWh/år. Rabbalshede Kraft fortsätter nu att utveckla Femstenaberg till sin första energipark, där nästa steg är att komplettera vindparken med batterilagring.

Lördagens invigning bjöd på många lokala inslag. Det Strömstadbaserade bandet Dock Station stod för underhållningen, Rossöboden bjöd på god mat och Strömstad löparklubb arrangerade en löpartävling för både stora och små. Under invigningsceremonin talade Kent Hansson (S) och Liselotte Fröjd (M), kommunstyrelsens ordförande i Strömstad respektive Tanums kommun, om vikten av förnybar elproduktion och vindparkernas betydelse för lokala industrisatsningar.

Rabbalshede Krafts vd, Peter Wesslau, fokuserade i sitt tal på de goda samarbeten som lett fram till att vindparkerna nu står klara. Han berättade också att Rabbalshede Kraft under våren fattat ett investeringsbeslut om att vindpark Femstenaberg ska kompletteras med en batterianläggning.

Batteriet, som kommer ha en kapacitet på 20 MW / 20 MWh kommer primärt användas till stödtjänster för Svenska kraftnät och optimering i vår egen park.

– En mer stabil energiförsörjning är avgörande för att möta framtidens energibehov. Med den här investeringen kan vi få en jämnare leverans till elnätet och leverera förnybar energi när det behövs, där det behövs, säger Tobias Lundberg, verksamhetsutvecklare på Rabbalshede Kraft.

Alfen är en etablerad aktör inom den europeiska energiomställningen och har lång erfarenhet av batterilagringssystem och systemintegration. Utöver leverans av batteriet har Rabbalshede Kraft även ingått ett 10-årigt serviceavtal för övervakning och underhåll med Alfen, vilket säkerställer långsiktig driftsäkerhet och effektivitet.

– Vi är stolta över att vårt TheBattery Elements-system bidrar till att balansera elnätet i Sverige, vilket gör att ännu mer förnybar energi kan läggas till mixen, säger Stephanie Schockaert, Commercial Director Energy Storage Solutions på Alfen. Vindparksprojektet i Femstenaberg är ett utmärkt exempel på hur samlokalisering fungerar: du säkerställer maximal användning av nätanslutningen och maximalt bidrag till att minska energiförlusterna.

Byggnationen av batteriet planeras att påbörjas i Femstenaberg under hösten 2024, med målet att driftsätta anläggningen under våren 2025. Framöver är planen att energiparken också ska kompletteras med en solcellsanläggning.