Nyheter

Findan Køle og Elteknik ansluter till Nordic Climate Group

Tillsammans med Findan Køle og Elteknik A/S tar Nordic Climate Group ytterligare ett steg i den danska tillväxtresan. Med 22 anställda innebär Findan Køle og Elteknik ett betydande tillskott för Nordic Climate Group Danmark och förstärker rollen som Danmarks största kylinstallationsbolag.

Findan Køle og Elteknik är beläget i Allingåbro på Djursland med en stark position på den lokala marknaden, men utför installationsarbeten i hela Danmark. Bolaget är specialiserat på totalprojekt för stormarknader, komfortkyla, och värmepumpar och tar fullt projektansvar från idé till färdig installation.

Nordic Climate Group som etablerades 2021 omsätter 4 miljarder SEK och har cirka 1.500 anställda vid drygt 80 lokala etableringar i Danmark, Sverige, Norge och Finland. Genom förvärvet har Nordic Climate Group Danmark cirka 180 anställda.

Findan Køle og Elteknik har fram till den 31 december 2023 ägts av Thomas Thygensen och Henning Vestergård. I samband med försäljningen till Nordic Climate Group har Henning Vestergård valt att gå i pension. Thomas Thygensen fortsätter att leda bolaget i samma roll som tidigare.

– Jag vet att vi får stora fördelar genom att ansluta Findan till Nordic Climate Group. Det är inte bara inköp, som jag haft genom Findangruppen tidigare, utan också kunskapsdelning som gör oss starkare. Även om jag varit nöjd med att driva bolaget självständigt så är fördelarna med Nordic Climate Group så stora att beslutsprocessen var kort och enkel. Jag känner flera av de andra företagsledarna i gruppen och det känns inspirerande att vara en del av samma team, säger Thomas Thygensen, verkställande direktör, Findan Køle og Elteknik.

Nordic Climate Groups etablering i Danmark startade i maj 2023 och nu har ett flertal välrenommerade bolag anslutit.

– Vi är väldigt glad över att kunna presentera Findan Køle og Elteknik som ett bolag i Nordic Climate Group. Findan är precis som andra bolag i gruppen starka på naturliga köldmedier, något som har stor betydelse för våra kunder i omställningen från syntetiska köldmedier. Att göra vad vi kan för att minimera klimatavtrycket har betydelse. Nu har vi ytterligare ett bolag som stärker oss i Danmark, säger Tue Sjøntoft, landschef Danmark, Nordic Climate Group.

Precis som andra bolag i gruppen arbetar Findan Køle og Elteknik vidare med sitt lokala varumärke och nuvarande verksamhet inklusive att kunduppdragen prioriteras.

– Vi tror på NCG-modellen, det vill säga att de tillkommande bolagen jobbar vidare på det sätt som de tidigare nått framgång med. Samma ledning, samma namn och samma kunder. Styrkan och potentialen ligger i samarbetet inom gruppen med kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte för att utveckla modeller som skapar konkret nytta hos våra kunder. Tydligt exempel är omställningen till naturliga köldmedier och att alltid sätta service först, säger Fredrik Gren, koncernchef, Nordic Climate Group.

Nordic Climate Groups fokus är att hjälpa sina kunder att minimera klimatavtrycket och maximera energieffektiviteten. Planen är att fortsätta bygga ett ledande bolag i norra Europa med stark tillväxt både organiskt och genom ytterligare förvärv. Modellen bygger på entreprenörskraft, decentraliserade verksamhetsenheter med samarbeten inom affärer/upphandlingar, personalutbildning och delande av tekniskt kunnande.