Nyheter

Ny ordförande och ledamöter till Vattenindustrin

Vid Vattenindustrins vårmöte den 21 maj i Göteborg valdes John Skantze, HUBER, till ny ordförande. Vidare valdes Jesper Hess, Kamstrup, och Anna Dahlman-Petri, WSP, till nya ledamöter. Vattenindustrin är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling.

Inom Vattenindustrin finns expertisen, systemen och produkterna för att göra det nödvändiga arbetet med att skapa framtidens vatteninfrastruktur. Branschorganisationen arbetar för att skapa resilienta och långsiktiga lösningar där medlemmarna bidrar med innovation och kompetens i ett gott affärsklimat.

– Vi är glada att välkomna denna trio till Vattenindustrins styrelse. Deras samlade gedigna erfarenhet kommer att vara ovärderliga i vår fortsatta strävan efter att skapa hållbara och innovativa lösningar inom vatten. Tillsammans med våra medlemmar ser vi fram emot att möta nya utmaningar och möjligheter med framtidens vatteninfrastruktur, säger Joachim Jämttjärn, generalsekreterare för Vattenindustrin.

John Skantze är utöver nytillträdd ordförande för Vattenindustrin till vardags vd för HUBER som levererar teknik och utrustning för kommunal och industriell vattenbehandling och rening av avloppsvatten.

– Jag tackar för förtroendet och ser fram emot att fortsätta arbetet med att förtydliga Vattenindustrins bidrag inom vatten. Med vår expertis kan kapaciteten och kompetensen inom VA-organisationerna höjas. Vi ska också accelerera digitaliseringen av vatteninfrastrukturen och skapa en attraktiv bransch för nästa generation, säger John Skantze.

Ny vice ordförande för Vattenindustrin blir Anna Engdahl, Veidekke, tillsammans med Erik Malmberg, Malmberg Water, som behåller posten sedan tidigare.

Under avgående ordförande Anette Segers, Ramboll, åttaåriga ordförandeskap har föreningen utmanats att tänka nytt, visionärt och ännu mer långsiktigt.

Tillsammans med avgående ledamot Stefan Indahl, Aarsleff Pipe Technologies, lämnar hon vidare en förening som har gjort en spännande resa från dåtidens Varim till dagens moderna Vattenindustrin, en tydlig och viktig medspelare i vattenfrågor. Avgående ledamöter tackades varmt för deras bidrag till Vattenindustrin.

Vattenindustrin – samlad kompetens för framtidens vatten.